Στη συνείδηση των Ορθοδόξων Ελλήνων η Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη (ορθότερα, η Μονή του Σωτήρος εν τη Χώρα) δεν είναι µουσείο ούτε τζαµί. Ο ναός και το παρεκκλήσιό της είναι και παραµένουν ορθόδοξοι ναοί.

Ο,τι κι αν κάνουν οι νεο-οθωµανοί, ο Χριστός πάντα θα είναι Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ, όπως αγιογραφείται στην ιστορική αυτή µονή. Ορθώς διαµαρτυρόµαστε για την απόφαση του Ερντογάν να λειτουργήσει η µονή ως ισλαµικό τέµενος. Η απόφαση για τη µετατροπή ελήφθη τον Ιούλιο του 2020, αλλά καθυστέρησε η υλοποίηση λόγω έργων. Τώρα η απόφαση είναι οριστική.

Απευθυνόµαστε στη διεθνή κοινότητα, διότι η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας προστατεύονται από την UNESCO. Oµως, τι γνωρίζουµε εµείς, οι Νεοέλληνες, για τον ελληνικό και ορθόδοξο πολιτισµό του Βυζαντίου/Ρωµανίας; Τι διδάσκονται οι µαθητές στα σχολεία µας για τη βυζαντινή αγιογραφία, ναοδοµία και Τέχνη; Πόσα γνωρίζουµε για την ελληνική συνείδηση και την ελληνική παιδεία κορυφαίων εκφραστών του βυζαντινού πολιτισµού; Ευτυχώς υπάρχουν ξένοι που µελέτησαν αυτή την περίοδο και κατέληξαν σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Ο Αγγλος Πάτρικ Λι Φέρµορ έγινε γνωστός ως στρατιωτικός, όταν έδρασε στην Κρήτη επί Β' Παγκοσµίου Πολέµου και µετείχε στην απαγωγή του Γερµανού στρατηγού Κράιπε. Μελέτησε την ελληνική ιστορία σε όλη τη διαχρονία της και τα κυριότερα συµπεράσµατά του τα καταθέτει στο βιβλίο του µε τίτλο «Μάνη». Εκδόθηκε στα ελληνικά από τον «Κέδρο» το 1972 και επανεκδόθηκε το 2007. Η µετάφραση είναι του πρώην πρωθυπουργού Τζαννή Τζαννετάκη. Ο Φέρµορ αφιερώνει ένα εκτενέστατο κεφάλαιο στην ορθόδοξη βυζαντινή αγιογραφία και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο βυζαντινός πολιτισµός είναι σύνθεση της χριστιανικής Ορθοδοξίας µε το ελληνικό πνεύµα. Ο Πάτρικ Λι Φέρµορ επιβεβαιώνει µε παραδείγµατα την αδιάκοπη πολιτιστική συνέχεια του Ελληνισµού. Για τη Μονή της Χώρας και τις εκπληκτικές αγιογραφίες της εκφράζεται µε θαυµασµό και συγκίνηση. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον ανακαινιστή της µονής, τον λόγιο και πολιτικό Θεόδωρο Μετοχίτη (1270-1332).

Ο Γάλλος ιστορικός Σιλβέν Γκουγκενέµ µάς έδωσε το 2019 τα αποτελέσµατα των ερευνών του για τον βυζαντινό Ελληνισµό στο δεύτερο σχετικό βιβλίο του µε τίτλο «Η δόξα των Ελλήνων» (εκδόσεις «Ενάλιος»). Ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι οι Βυζαντινοί αγαπούσαν τα αρχαία ελληνικά κείµενα, τα αντέγραφαν, διέσωσαν πολλά από αυτά και έτσι µεταδόθηκε στη ∆ύση η µελέτη των αρχαίων. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του, ο Γκουγκενέµ παραθέτει µια χαρακτηριστική φράση του Θεοδώρου Μετοχίτη, του ανακαινιστή της Μονής της Χώρας. Εγραφε ο Βυζαντινός αρχαιοµαθής λόγιος και πρωθυπουργός (Μέγας Λογοθέτης): «Περί Ελλήνων Ελληνες ... οι και του γένους εσµέν και της γλώττης αυτοίς κοινωνοί και διάδοχοι». ∆ηλαδή: «Μετέχουµε του λαού και της γλώσσας των αρχαίων Ελλήνων και είµαστε οι διάδοχοί τους». Ο Μετοχίτης στις αρχές του Ι∆' αιώνα απαντά σε εκείνους που αµφισβητούν τη συνέχεια του Ελληνισµού...

Για να προστατεύσουµε από τον φανατισµό των Νεο-οθωµανών τους βυζαντινούς ναούς, πρέπει και εµείς να γνωρίσουµε καλύτερα και να αναδείξουµε τα κείµενα, την Τέχνη, το ∆ίκαιο, τη διπλωµατία των Βυζαντινών προγόνων µας. Ας διδάξουµε στα παιδιά µας τον πολιτισµό ενός κράτους που έζησε επί 1.100 χρόνια... 

Δημοσιεύτηκε στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ