Στο 90 και 1
Στο 90 και 1 Κώστας Γκόντζος Διονύσης Βερβελές
farmaka__4_
Υγεία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Οι ελλείψεις φαρμάκων στην ΕΕ βαίνουν μειούμενες - Τα μέτρα βελτιώνουν την κατάσταση

Ο EMA δηλώνει ότι θα συνεχίσει επίσης τη συνεχή συνεργασία σε ολόκληρη την ΕΕ

H συνεχιζόμενη κατάσταση που σοβεί στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. με τις ελλείψεις φαρμάκων δεν θεωρείται σημαντικό γεγονός και τα τρέχοντα έκτακτα μέτρα, τα οποία λαμβάνουν τα κράτη-μέλη, βελτιώνουν την κατάσταση της προσφοράς και μάλιστα βραχυπρόθεσμα.

Αυτό τονίζει, με ιδιαίτερη έμφαση, σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), ο οποίος εξηγεί επίσης ότι τα μέτρα που λαμβάνονται, επί του παρόντος, σε ολόκληρη την Ε.Ε. έχουν αποτέλεσμα και ο EMA δεσμεύεται να συνεχίσει και να εντείνει αυτές τις προσπάθειες για την έγκαιρη επίλυση του προβλήματος.

Τέλος, ο EMA δηλώνει ότι θα συνεχίσει επίσης τη συνεχή συνεργασία σε ολόκληρη την Ε.Ε., καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για να αποφευχθεί η επανάληψη της κατάστασης κατά την επόμενη χειμερινή περίοδο.