Ο ∆ήµος Γορτυνίας βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου, µε πρωτεύουσα την ιστορική κωµόπολη της ∆ηµητσάνας. Τα τελευταία χρόνια, τα 150 χωριά και οι οικισµοί του δήµου αντιµετωπίζουν µεγάλη συρρίκνωση πληθυσµού, ενώ οι δηµόσιες υπηρεσίες κλείνουν η µία µετά την άλλη, προκαλώντας µεγαλύτερα προβλήµατα στην καθηµερινότητα των λιγοστών µόνιµων κατοίκων. Ο δήµαρχος Γορτυνίας, Ευστάθιος Κούλης, µιλά για το σχέδιό του να αναστρέψει τη φθίνουσα πορεία του δήµου του.

Κύριε δήµαρχε, τι δράσεις σχεδιάζετε για να µπει φρένο στη φθίνουσα δηµογραφική πορεία του ∆ήµου Γορτυνίας;   

Ασχοληθήκαµε σοβαρά και έγκαιρα µε το ζήτηµα της δηµογραφικής κατάρρευσης της περιοχής µας. Τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής µπορεί να αιφνιδίασαν όσους ζουν µακριά από τη Γορτυνία, αφού αποκάλυψαν ότι µέσα σε µία δεκαετία χάσαµε περίπου το 25% του πληθυσµού µας, για εµάς όµως είναι η καθηµερινότητά µας. Βλέπουµε το ένα σπίτι µετά το άλλο να κλείνει. Τα χωριά µας να ερηµώνουν. Τα σχολεία να µένουν χωρίς παιδιά και να συγχωνεύονται. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουµε κατ’ αρχάς την πραγµατοποίηση καµπάνιας για την ανάδειξη του προβλήµατος. Θα αποστείλω επιστολή στον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κοµµάτων, µε την οποία θα ζητώ πιλοτικό πρόγραµµα δηµογραφικής ανάταξης. Θα ζητήσουµε να συµβάλει και η Ευρωπαϊκή Ενωση. Είµαστε µεγάλος σε έκταση και µέγεθος δήµος, αλλά µε λίγο πληθυσµό και το κόστος είναι µικρό. Θα κινητοποιήσουµε κάθε συµπατριώτη, θα αξιοποιήσουµε κάθε ευκαιρία. Θέλουµε να γίνουµε παράδειγµα και γι’ άλλες περιοχές µε ανάλογα προβλήµατα.

Τι ακριβώς αφορά η συνεργασία σας µε τη ∆ΥΠΑ και σε ποιους απευθύνεται;  

Η ∆ΥΠΑ εκ του ρόλου της βοηθάει τους ανέργους να βρουν εργασία και έχει ειδικά προγράµµατα στέγασης για νέους. Το επόµενο διάστηµα θα επιδιώξω να συναντηθώ µε τη διοίκησή της, αλλά και µε τις ηγεσίες των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειµένου να διαµορφώσουµε το πλαίσιο για την υπογραφή µιας σειράς συµπράξεων, που θα συνέβαλλαν τα µέγιστα στην υλοποίηση των σχεδιασµών µας. Ποιοι είναι αυτοί; Θα σας αναφέρω, για παράδειγµα, ότι επιδιώκουµε προγραµµατική σύµβαση για την επιδότηση στέγασης νέων ζευγαριών ηλικίας από 25 έως 40 ετών που επιθυµούν να µετεγκατασταθούν µε την οικογένειά τους ή δηµιουργούν για πρώτη φορά οικογένεια στον δήµο µας, επιδοτώντας το ενοίκιο ή το επιτόκιο δανείου για την αγορά και ανακαίνιση κατοικίας εντός των ορίων του δήµου µας για µία πενταετία.  

Στα όρια του δήµου σας υπάρχουν και λιγνιτικές περιοχές. Με ποια µέτρα θα κρατήσετε τον κόσµο στα χωριά του;   

Το πρόγραµµα για τη δίκαιη µετάβαση των λιγνιτικών περιοχών είναι ένα χρήσιµο εργαλείο στην προσπάθειά µας και θα το αξιοποιήσουµε στον µέγιστο βαθµό. Εκτός από τις παρεµβάσεις που προβλέπονται ήδη για την ενίσχυση της οικονοµικής και παραγωγικής βάσης της περιοχής, διεκδικούµε τη δηµιουργία ενός ειδικού ταµείου, το οποίο θα ενισχύει νέους και νέες που επιθυµούν να εγκατασταθούν επαγγελµατικά και να δηµιουργήσουν οικογένεια στον δήµο µας. Προχωράµε στην πρόσθετη οικονοµική ενίσχυση για κάθε γέννηση παιδιού από ζευγάρια µε µόνιµη κατοικία στα όρια του δήµου µας. Μειώνουµε σηµαντικά τα δηµοτικά τέλη και τα τέλη ύδρευσης για µία πενταετία για τα νέα νοικοκυριά. Εξετάζουµε πώς µπορούµε να δώσουµε κίνητρα σε όσους ιδιοκτήτες παραχωρούν ή ενοικιάζουν έναντι συµβολικής τιµής γη προς καλλιέργεια σε νέους αγρότες. Προχωράµε στην πλήρη αξιοποίηση του «σχεδίου ορεινότητας», που προωθεί η κυβέρνηση. Ασφαλίζουµε τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων µας, για να νιώθουν ασφαλείς. 

Ποιο είναι τελικά το µέλλον του ορεινού και ιστορικού ∆ήµου Γορτυνίας;  

Ο ∆ήµος Γορτυνίας, ο µεγαλύτερος σε έκταση της χώρας, µε τα 150 περίπου χωριά και οικισµούς του, είναι πράγµατι ορεινός και δύσβατος. Παραµένει αποκλεισµένος από κάθε µεγάλο και σύγχρονο οδικό δίκτυο, µε ευθύνη της κεντρικής εξουσίας. Ο πληθυσµός του γερνάει και φθίνει. Θέλω να σας διαβεβαιώσω όµως πως θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας ώστε να αναστρέψουµε αυτή την εικόνα. Η Γορτυνία δεν θα πεθάνει. Θα αναγεννηθεί σύντοµα και τα χωριά µας θα ξαναζωντανέψουν. Είµαστε η ζωντανή Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Εχουµε εντυπωσιακό παρελθόν και στο χέρι µας είναι να έχουµε ακόµα λαµπρότερο µέλλον.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά