Θέλω να πιστεύω ότι η ζυγαριά της Θέµιδος θα ισορροπήσει επιδέξια ανάµεσα στο δίκαιο αίτηµα του Αγρινίου και την απλή λογική, που επιβάλλει τη διατήρηση του Πρωτοδικείου στην πόλη. Εκεί όπου βρίσκεται η έδρα του Εφετείου και λειτουργούν οι υποδοµές για την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών. ∆ικαιολογηµένα η συζήτηση για το ενδεχόµενο κατάργησης του Πρωτοδικείου Αγρινίου, µε τον σχεδιασµό του νέου δικαστικού χάρτη, έχει ξεσηκώσει µεγάλες αντιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή. Το Αγρίνιο αποτελεί το πληθυσµιακό, οικονοµικό, εµπορικό κέντρο της Αιτωλοακαρνανίας και διαθέτει ένα σύγχρονο, κατάλληλο δικαστικό µέγαρο, που αποτελεί ένα από τα αρτιότερα της χώρας. Είναι, δε, όχι τυχαία, έδρα του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτηµα πώς είναι δυνατόν να υποβαθµιστεί το Πρωτοδικείο, που εξυπηρετεί µε διαφορά τον µεγαλύτερο αριθµό υποθέσεων στην περιοχή. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Κατάργηση του Πρωτοδικείου Αγρινίου σηµαίνει αύξηση του κόστους πρόσβασης στη ∆ικαιοσύνη, καθώς οι µεγαλύτερες αποστάσεις θα µετακυλήσουν το κόστος στους πολίτες.

Σηµαίνει επίσης µείωση των θέσεων εργασίας, αφού οι οργανικές θέσεις δικαστών και υπαλλήλων θα µεταφερθούν σε άλλες πόλεις. Συµφωνούµε όλοι ότι κράτος ∆ικαίου δεν νοείται χωρίς τη γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης. Εάν στόχος της µεταρρύθµισης είναι η ενίσχυση της καλής λειτουργίας των δικαστηρίων, τότε θα πρέπει να προστατεύσουµε το θεµελιώδες δικαίωµα των πολιτών να απευθύνονται στη ∆ικαιοσύνη µε τον βέλτιστο τρόπο. Πώς όµως επιτυγχάνεται αυτό, όταν καταργούνται δοµές που λειτουργούν υπέρ του πολίτη; Η πάνδηµη αντίδραση του Αγρινίου είναι απολύτως αιτιολογηµένη.

Η κοινωνία εξέφρασε την ένστασή της και ξεκαθάρισε ότι δεν δέχεται οποιαδήποτε αλλαγή στον υπάρχοντα δικαστικό σχηµατισµό. Φορείς, σύλλογοι και πολίτες δεν ανέχονται απαξίωση των δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Λέµε «ναι» στη διατήρηση του Πρωτοδικείου στο Αγρίνιο, αλλά και στην αναβάθµιση όλων των αναγκαίων δικαστικών δοµών στην Αιτωλοακαρνανία. Λόγοι δικαιοσύνης, όπως ήδη εξήγησα, επιβάλλουν τη διατήρηση του Πρωτοδικείου. Εξάλλου, ο οδικός χάρτης για την ταχύτερη απονοµή δικαιοσύνης θα πρέπει σίγουρα να περνά µέσα από σύγχρονες υποδοµές για την εξυπηρέτηση των πολιτών . Η λογική της µεταρρύθµισης επιβάλλει τρόπους εκσυγχρονισµού και όχι υποβάθµισης.

Δημοσιεύηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά