Στον Νίκο Χαρδαλιά ανατέθηκε η διαδικασία διαβούλευσης για τη στελέχωση των 13 θεµατικών περιφερειών της ΕΝΠΕ κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ενωσης, από τις οποίες αναδείχθηκε οµόφωνα πρόεδρος ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Με την πολύχρονη εµπειρία του, ο περιφερειάρχης Αττικής επιφορτίστηκε µε το να καταθέσει στο ∆.Σ. της ΕΝΠΕ τις προτάσεις του τόσο για τον καθορισµό των θεµατικών αρµοδιοτήτων κάθε επιτροπής όσο και για τα πρόσωπα που θα τις στελεχώσουν, καθώς σε καθεµία από αυτές θα προΐσταται περιφερειάρχης και θα συµµετέχουν αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί σύµβουλοι µε ειδική γνώση στο αντικείµενο.

Μάλιστα, όπως µαθαίνουµε, ο ρόλος των επιτροπών αυτών θα είναι καθοριστικός στην προώθηση της αποκεντρωµένης διακυβέρνησης, στη βάση των ευρωπαϊκών καλών πρακτικών, καθώς τα πορίσµατά τους θα συνδιαµορφώσουν το νοµοθετικό πλαίσιο της νέας Χάρτας Αυτοδιοίκησης που προωθεί η κυβέρνηση.