Οι πολίτες της Αττικής µε την ψήφο τους στις 8 Οκτωβρίου 2023 εξέλεξαν νέο περιφερειάρχη Αττικής τον Νίκο Xαρδαλιά µε τον συνδυασµό «Αττική Μπροστά». Η εκλογή του Νίκου Χαρδαλιά στο τιµόνι της µεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας δίνει νέα πνοή και νέες δυνατότητες ανάπτυξης στον θεσµό της Περιφέρειας.

Στην ίδια εκλογική διαδικασία οι πολίτες της ∆υτικής Αττικής µε τίµησαν µε την ψήφο τους και µου έδωσαν τη δυνατότητα να παλέψω γι’ αυτούς καθηµερινά και µε όλες µου τις δυνάµεις. Πρώτες µου προτεραιότητες αποτελούν η θωράκιση των περιοχών µας από τις φυσικές καταστροφές, ο αγώνας ενάντια στην παραβατικότητα και η ανάδειξη των δυνατών σηµείων της ∆υτικής Αττικής. Βασικό µου µέληµα είναι η ∆υτική Αττική να αποκτήσει ένα πολύ δυνατό brand name. Να αποκτήσει ένα τέτοιο όνοµα ώστε όλοι να θέλουν να επισκέπτονται την περιοχή ξανά και ξανά. 

Οι εξαγγελίες του περιφερειάρχη Αττικής στο Περιφερειακό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο αποτελούν µια ιστορική στιγµή για τη ∆υτική Αττική, καθώς µέσα σε ορίζοντα 5ετίας θα διατεθούν για την περιοχή 545 εκατ. ευρώ, µε 59 και πλέον µεγάλα έργα και στους πέντε δήµους, που θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων. Το ολιστικό αναπτυξιακό πρόγραµµα χωρίζεται σε πέντε πυλώνες, οι οποίοι στόχο έχουν την οριστική λύση των µεγάλων προβληµάτων, που µαστίζουν επί δεκαετίες τη ∆υτική Αττική. Ειδικότερα, οι πέντε πυλώνες αναφέρονται: 
-  Στον τοµέα της οδικής ασφάλειας και των υποδοµών.  
-  Στην ενίσχυση της αντιπληµµυρικής θωράκισης και της προστασίας των πολιτών. 
-  Στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. 
-  Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.  
-  Στην επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Με την ανακοίνωση του µεγάλου αναπτυξιακού προγράµµατος για τη ∆υτική Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά και την οµόφωνη ψήφισή του από το Περιφερειακό Συµβούλιο είναι πλέον φανερό ότι η ανάπτυξη ξεκινά από τη ∆υτική Αττική.