Του Λευτέρη Αλεξανδρίδη*


Ο ∆ήµος Κορδελιού - Ευόσµου είναι πληθυσµιακά ο δεύτερος στη Μακεδονία και τη Θράκη και από τους πολυπληθέστερους στη χώρα, µε ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα το οποίο διαθέτουν µετρηµένες στα δάχτυλα του ενός χεριού περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Εχει έναν πολύ υψηλό αριθµό νέων σε ηλικία ανθρώπων, ένα ιδιαίτερα ζωντανό και δραστήριο κοµµάτι της κοινωνίας, το οποίο αποτελεί το µεγαλύτερο εφόδιο, ώστε ο τόπος µας να µπορεί να αναπτύσσεται διαρκώς και να ακολουθήσει τα πατήµατα προηγµένων ευρωπαϊκών µεγαλουπόλεων. ∆υστυχώς, όµως, σήµερα και σε απόλυτη δυσαναλογία µε την αισιοδοξία και την ευφορία που προκαλεί η πολυπληθής νέα γενιά, στον δήµο µας υπάρχει πολύ µεγάλη έλλειψη υποδοµών που αφορούν τους νέους ανθρώπους, µε αποτέλεσµα αυτοί να ασφυκτιούν και να µην έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν σωστά την ενεργητικότητά τους.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις µας είναι λιγοστές και σε πολλές περιπτώσεις µη ικανές για να αθλείται σωστά η νεολαία µας. Τα σχολεία µας δεν επαρκούν και δεν προσφέρουν στην πλειονότητά τους όλες τις υποδοµές που έχουν ανάγκη οι µαθητές µας και είναι ισχνός ο αριθµός των ελεύθερων χώρων, που αποτελούν συχνά σηµεία συνάντησης των νέων ανθρώπων. Το µεγάλο στοίχηµα της νέας διοίκησης του ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου είναι να δηµιουργήσει το περιβάλλον που δικαιούνται οι νέοι µας και να διαµορφώσει τις υποδοµές που χρειάζονται.

∆υστυχώς, 19 χρόνια παραµένει στάσιµο το έργο κατασκευής σταδίου και κολυµβητηρίου στην περιοχή άνωθεν του Περιφερειακού, αν και είχε συµπεριληφθεί στα ολυµπιακά έργα. Πρόκειται για ένα έργο που θα σπρώξει ακόµα περισσότερο τα παιδιά µας στον αθλητισµό και στα ιδεώδη του, που θα δηµιουργήσει καινούργιους πρωταθλητές και Ολυµπιονίκες, αλλά και θα αποτελεί «ανάσα» και διέξοδο για ολόκληρη την ασφυκτιώσα από την έλλειψη υποδοµών ∆υτική Θεσσαλονίκη.

Στόχος µας είναι το έργο αυτό να υλοποιηθεί στη διάρκεια της θητείας µας και ήδη έχουµε ξεκινήσει ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα, προχωρούµε και στη συντήρηση όλων των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο δεύτερος απαραίτητος «βραχίονας» για τη νεολαία µας είναι η Εκπαίδευση, στην οποία έχουµε, επίσης, ρίξει το βάρος µας. Ηδη κατασκευάζεται ένα σχολείο, το 25ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ευόσµου, και ξεκινήσαµε τις διαδικασίες ώστε να ανοίξει ο δρόµος για να αποκτήσει ο τόπος µας άλλα τέσσερα νέα σχολεία. Μεταξύ αυτών ένα Ειδικό Σχολείο στον Εύοσµο.

* Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσµου