Του Σταύρου Τσίρμπα*

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει περισσότερους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις, βοηθώντας ενεργά στην αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας μέσω της διαδημοτικής συνεργασίας.

 Οι σύγχρονες συνθήκες και το νέο επιχειρησιακό πλαίσιο στο οποίο μεταβαίνει η αυτοδιοίκηση, δημιουργεί νέες απαιτήσεις και στοχοθεσία, αποτελώντας το όχημα μετάβασης των 9 Δήμων σε μία νέα πραγματικότητα.

 Ο ΑΣΔΑ χρειάζεται να εξελιχθεί, χρησιμοποιώντας την πολυσυλλεκτικότητα και την εξωστρέφεια, συλλέγοντας τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν μεμονωμένα οι Δήμοι, δημιουργώντας ένα συνολικό πλαίσιο δράσης πάνω στο οποίο θα εφαρμόζονται νέοι κανόνες, βασισμένοι σε δοκιμασμένες και αποτελεσματικές λύσεις.
Με τον τρόπο αυτό θα μετατραπεί από ένα όχημα μεταβατικών ιδιοτήτων σε ένα δημιουργικό φορέα ανάπτυξης, συλλέγοντας, συνθέτοντας και αναδιανέμοντας πληροφορίες, τεχνογνωσία, πόρους και υπηρεσίες προς την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα είναι απαραίτητη η στροφή προς την προσέλκυση και την «επιτάχυνση» των επενδύσεων με σημαντικό αναπτυξιακό, κοινωνικό-οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Δυτική Αθήνα έχει τεράστια ανάγκη να ενισχύσει και να αναδείξει την ανταγωνιστικότητα της σε διεθνές επίπεδο. Μέσα από από την πολιτιστική και την επιχειρηματική ανάδειξη, τη συζευξη τους με τη  σύγχρονη γνώση και καινοτομία, τα οφέλη μπορούν να είναι διάχυτα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 Σε αυτή την καμπή, η πλειοψηφία των Δημάρχων της Δυτικής Αθήνας αποφάσισε να δώσει τη μεγάλη ευθύνη αλλά και την στρατηγική απόφαση να αναλάβω την προεδρία του συνδέσμου, καθοδηγώντας τον προς όλα αυτά τα οποία οραματιζόμαστε.

 Ο ΑΣΔΑ στη νέα αυτή αυτή περίοδο, φιλοδοξούμε να αποτελέσει τον προπομπό που θα δείξει το δρόμο της ανάπτυξης με έμφαση στην προστασία του φυσικού μας πλούτου, την παιδεία, τον πολιτισμό την ανταγωνιστικότητα, την κυκλική οικονομία και την εξωστρέφεια, δημιουργώντας παράλληλα ένα συνολικό πλαίσιο στήριξης και δημιουργικότητας, ενισχύοντας τα πλεονεκτήματα και γεφυρώνοντας τις διαφορές, με την καθολική ενοποίηση και την αξιοποίηση της δυναμικής και των 9 Δήμων μελών.

 Ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε.

 *Δημάρχου Αγ. Αναργύρων Καματερού και νέου Προέδρου του ΑΣΔΑ

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο eota που κυκλοφόρησε στην εφημερίδα Παραπολιτικά στις 8/6