Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανοίγει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου η Eurobank, εγκαινιάζοντας τον νέο γύρο μείωσης εργαζομένων στις τράπεζες. Το πρόγραμμα που αναμένεται να ανακοινώσει η Eurobank θα τρέξει μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου και θα έχει αυξημένο εφάπαξ αποζημίωσης στις 160.000 ευρώ από 140.000 € που έδινε το προηγούμενο πρόγραμμα της τράπεζας, ενώ θα παρέχει ελκυστικότερες επιλογές και όρους αποχώρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Α», το εφάπαξ για την άμεση οικειοθελή αποχώρηση θα μπορεί να φτάσει στις 180.000 ευρώ για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων (παραδείγματος χάρη στις κεντροποιημένες μονάδες).

Eurobank: Επιλογές αποχώρησης

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Eurobank θα προσφέρει τρεις ακόμη επιλογές αποχώρησης. Συγκεκριμένα, τη δυνατότητα αποχώρησης μετά τη λήψη αναγκαστικής άδειας δύο, πέντε ή επτά ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλαφόν του εφάπαξ στην υποχρεωτική άδεια επταετίας θα φτάνει έως τις 250.000 ευρώ, με τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης για τις άλλες δύο επιλογές sabbatical να παραμένουν ανοιχτά αλλά με ταβάνι το ύψος των 250.000 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν κάποιο από τα προγράμματα sabbatical θα συνεχίσουν να αμείβονται με μισθούς που δεν θα είναι χαμηλότεροι από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σημειώνεται ότι στα μέχρι στιγμής αντίστοιχα προγράμματα εθελουσίας εξόδου των άλλων τραπεζών η ΣΣΕ δεν αποτελούσε τη βάση για τις αμοιβές των εργαζομένων που τελούσαν σε υποχρεωτική άδεια, καθώς αυτοί λάμβαναν μέρος του μισθού τους, ουσιαστικά προκειμένου να καλύπτουν ένσημα και ασφάλιση.

Σημειώνεται ότι η Eurobank είναι η μόνη τράπεζα που έχει εφαρμόσει έναν χρόνο νωρίτερα τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατόπιν αυτού, το πρόγραμμα εθελουσίας της Eurobank δίνει πολλές εναλλακτικές σε εργαζόμενους κοντά στη συνταξιοδότηση, οι οποίοι διασφαλίζουν έτσι τις προϋποθέσεις προϋπηρεσίας για πλήρη σύνταξη χωρίς ανάγκη εξαγοράς ενσήμων. Επιπλέον, προσφέρει και βελτιωμένες παροχές σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα, όπως π.χ. στα προγράμματα sabbatical, καθώς η τράπεζα θα χορηγεί τέσσερις μεικτούς μηνιαίους μισθούς για κάθε παιδί έως 22 ετών (από δύο μισθούς που προβλέπονταν στα προηγούμενα προγράμματα εθελουσίας), ιατροφαρμακευτική κάλυψη της οικογένειας για πέντε έτη, ενώ θα καλύπτει και υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης στην αγορά, μεταξύ άλλων.


Οδηγός

Οι βελτιωμένες παροχές του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της Eurobank θα ανεβάσουν τον πήχυ και για τα προγράμματα στα οποία θα προχωρήσουν οι υπόλοιπες τράπεζες, με στόχο να μειώσουν περαιτέρω φέτος το προσωπικό τους κατά περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους. Στόχος είναι η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και η εισροή εργαζομένων με νέες δεξιότητες (πρωτίστως στον τεχνολογικό τομέα), απαραίτητες πλέον στον κλάδο, όπως εξελίσσεται παγκοσμίως. Τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσανατολίζονται, κατόπιν αυτού, στους άνω των 40 ετών και ιδίως στους άνω των 55, καθώς και σε μονάδες των τραπεζών που λειτουργούν πλέον με μεγαλύτερη ψηφιοποίηση (θέσεις εργασίας στο φυσικό δίκτυο καταστημάτων ή σε διοικητικές μονάδες).


Oι επόμενες κινήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, το καλοκαίρι αναμένεται να τρέξει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου η Alpha Bank. Μετά την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του ΤΧΣ με το επικείμενο placement μετοχών της, πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου θα τρέξει και η Πειραιώς, αλλά σε χρόνο που δεν έχει αποφασιστεί. Αποφάσεις δεν έχει λάβει ακόμα η Εθνική Τράπεζα, ωστόσο είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει τη γενική τάση μείωσης προσωπικού. Η Πειραιώς και η Εθνική ολοκλήρωσαν προγράμματα εθελουσίας εξόδου τον περασμένο Νοέμβριο, με τα οποία αποχώρησαν 900 εργαζόμενοι.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή