Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι ένα ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, που ακολουθεί την ολοκλήρωση ενός προπτυχιακού. Στη σημερινή -ιδιαίτερα ανταγωνιστική- αγορά εργασίας, η κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της κατοχής ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι οι αυξημένες δυνατότητες κέρδους. Μάλιστα, τα άτομα με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κερδίζουν κατά μέσο όρο 19% περισσότερα από τα άτομα που κατέχουν μόνο ένα πτυχίο, ενώ σε ορισμένους τομείς το χάσμα αποδοχών είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Παράλληλα, ένα μεταπτυχιακό πτυχίο μπορεί, επίσης, να ανοίξει νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Οι εργοδότες συχνά αναζητούν υποψηφίους με ανώτερη εκπαίδευση και εξειδικευμένες δεξιότητες για να καλύψουν ηγετικές θέσεις στον οργανισμό τους. Η κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μπορεί, λοιπόν, να καταστήσει πιο ανταγωνιστικό έναν υποψήφιο για επαγγελματική ανέλιξη.

Άλλωστε, ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να αναπτύξει εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή κλάδο. Αυτό μπορεί να τον καταστήσει πιο «εμπορεύσιμο» στους εργοδότες και να του προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην καριέρα του. Μπορεί, ακόμα, να τον βοηθήσει να συμβαδίζει με τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα του, κάτι που είναι απαραίτητο στη σημερινή ταχέως εξελισσόμενη και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

20 υποτροφίες για έλληνες και, για πρώτη φορά, 10 υποτροφίες για κύπριους

Ωστόσο για πολλούς τελειόφοιτους ή αποφοίτους ΑΕΙ το κόστος ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μπορεί να είναι απαγορευτικό. Υπό αυτό το πρίσμα και στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής ευθύνης «Proud of Youth», η HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει, για 12η συνεχή χρονιά, μέχρι 30 αριστούχους τελειόφοιτους και απόφοιτους πανεπιστημίων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα κύρους, με την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος σχετικού με τη δραστηριότητα του Ομίλου. Μάλιστα, το πρόγραμμα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επεκτείνεται για πρώτη χρονιά φέτος και στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική του Ομίλου, EKO Κύπρου. Ειδικότερα, η εταιρεία προσφέρει την ευκαιρία σε Έλληνες και Κύπριους αριστούχους φοιτητές και αποφοίτους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας και εξωτερικού να διεκδικήσουν μια υποτροφία σε κλάδους με υψηλή ζήτηση που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Ομίλου, όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το περιβάλλον, η μηχανική και η ενέργεια και η οικονομία και η διοίκηση.


Πιο αναλυτικά, οι κατευθύνσεις για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία είναι οι ακόλουθες:

Τομέας Μηχανικής και Ενέργειας: Ενεργειακός Μετασχηματισμός, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εναλλακτικές Τεχνολογίες Οχήματα-Καύσιμα-Βιώσιμες Μεταφορές, Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας, Μηχανική του Πετρελαίου κ.ά.

Τομέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Προγραμματισμός, Δίκτυα και Επικοινωνίες, Ανάλυση Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Intelligent AutomationRobotics κ.ά.

Τομέας Επιστημών Περιβάλλοντος: Διαχείριση Περιβάλλοντος, Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ευφυείς Πόλεις, Τοπική Ανάπτυξη κ.ά.

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης: Οικονομικά της Ενέργειας-Βιοοικονομία-Κυκλική Οικονομία, Διοίκηση Ενεργειακών Έργων, Marketing-Επικοινωνία-Δημόσιες Σχέσεις-Πολιτική Επικοινωνία, Νομικές Σπουδές (Δίκαιο της Ενέργειας, Δίκαιο και Πληροφορική), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων κ.ά.

Στα πιο γνωστά πανεπιστήμια

Στα 11 χρόνια υλοποίησης του προγράμματος υποτροφιών «Proud of Youth» περισσότεροι από 290 αριστούχοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε μερικά από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, όπως το Harvard Business School, το ΜΙΤ, το Imperial College of London, το TU Delft, το ETH Zurich κ.ά.

Μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών «Proud of Youth», η HELLENiQ ENERGY αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της μετεκπαίδευσης στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας του σήμερα και επιβραβεύει σταθερά και με πράξεις την προσπάθεια, την εργατικότητα και τον ζήλο για γνώση και προσωπική εξέλιξη των νέων, θέτοντας τις βάσεις ώστε να κατακτήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να επενδύσουν στο μέλλον τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους!

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY «Proud of Youth» ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στο πρόγραμμα επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://scholarships.helleniqenergy.gr/