Βασικός σκοπός του μέτρου αυτού είναι να συμβάλει στον περιορισμό μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των κυβερνήσεων που ζητούν τη δημιουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού που θα συγκρατήσει τις τιμές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι oι ακριβείς παράμετροι για την ενεργοποίηση του μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς στο σύστημα αναφοράς TTF θα καθοριστούν εκ των προτέρων για να αποφευχθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η Κομισιόν προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να περιορίσει τις τιμές, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ύστερα και από την έκκληση και των ηγετών της Ε.Ε. για μια σχετική πρόταση μέτρων, μεταξύ αυτών και ενός προσωρινού «δυναμικού ορίου τιμών».

Το ανώτατο όριο θα ενεργοποιείται εάν η βάση τιμών TTF (ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου) φθάσει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο και εάν η αύξηση της τιμής δεν αντιστοιχεί σε παρόμοια αύξηση σε επίπεδο παγκόσμιας αγοράς, σύμφωνα με το έγγραφο που είδε το Bloomberg.

Ο μηχανισμός για το ανώτατο όριο τιμών στο φυσικό αέριο

Η πρόταση που πρόκειται να συζητηθεί από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών-μελών σήμερα Τετάρτη περιλαμβάνει τα εξής:

  • Ένα σταθερό ανώτατο όριο που θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και θα απενεργοποιείται εάν οι όροι ενεργοποίησης δεν ισχύουν πλέον.
  • Δύο είναι οι παράγοντες ενεργοποίησης του πλαφόν: οι τιμές TTF του επόμενου μήνα θα ξεπερνούν ένα ορισμένο επίπεδο και η διαφορά μεταξύ του spot TTF και ενός καλαθιού spot τιμών LNG είναι πάνω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο, για χρονικό διάστημα που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.
  • Καμία κάλυψη των εξωχρηματιστηριακών συμφωνιών, καθώς δεν μπορούν να παρακολουθούνται αποτελεσματικά.
  • Καμία καθυστέρηση μεταξύ της αύξησης των τιμών και της ενεργοποίησης του μηχανισμού ώστε να διασφαλίζεται άμεσο αποτέλεσμα.
  • Εφαρμογή για περιορισμένη περίοδο ενός έτους.