LEMES
Διεθνή

Δυο στρατόπεδα στην Κύπρο για το νέο Αρχιεπίσκοπο – Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας

Οι υποψήφιοι και τα φαβορί

 Η πλέον κρίσιµη ηµέρα για την Εκκλησία της Κύπρου είναι η 18η ∆εκεµβρίου, όταν οι πιστοί που είναι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους των ενοριών θα ψηφίσουν για την κατάρτιση του τριπρόσωπου. Τα τρία πρόσωπα που θα ψηφιστούν στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν στην Ιερά Σύνοδο, η οποία θα εκλέξει τον νέο Αρχιεπίσκοπο.

 Ο αριθµός των ψήφων που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος δεν θα παίξει κανέναν ρόλο στην τελική επιλογή. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει στις 22 Νοεµβρίου. Οπως έχει αποφασιστεί, στα εκλογικά κέντρα προεδρεύουν κυβερνητικοί λειτουργοί και σε αυτά παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων. Η Ιερά Σύνοδος ανέθεσε την ευθύνη της ετοιµασίας των εκλογικών καταλόγων και της προετοιµασίας των εκλογών στον Ιωάννη Χαριλάου, διευθυντή του Κεντρικού Εκκλησιαστικού Ταµείου.

 Επίσης, ο µητροπολίτης Πάφου ανέφερε ότι οι σχετικές επαφές µε το υπουργείο Εσωτερικών θα αρχίσουν από τώρα. Βάσει του νέου καταστατικού χάρτη, δικαίωµα ψήφου έχουν όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί που διαµένουν στην Κύπρο εδώ και έναν χρόνο, είτε είναι υπήκοοι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είτε όχι. Για τους αλλοδαπούς ψηφοφόρους πρώτα θα καταρτιστούν οι εκλογικοί κατάλογοι και θα αναρτηθούν. Οπως είπε ο µητροπολίτης, όσοι δεν είναι εγγεγραµµένοι, όπως οι πολίτες άλλης χώρας, έχουν τρεις ηµέρες για να υποβάλουν ένσταση για να εγγραφούν.

 Η εγγραφή πρέπει να συνοδεύεται από υποβολή δικαιολογητικών ότι είναι µόνιµοι κάτοικοι Κύπρου και ορθόδοξοι χριστιανοί. Για να αποδείξουν το τελευταίο, θα πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό βάπτισης από τη χώρα τους, κατάλληλο και κυρωµένο. Ερωτηθείς αν µπορούν να το πράξουν µε πιστοποιητικό γάµου, ο µητροπολίτης είπε ότι αυτό θα µπορεί να γίνει δεκτό µόνο αν αναγράφει ότι το πρόσωπο αυτό που αιτείται εγγραφής είναι ορθόδοξος.

 Ανεξάρτητα από τα διαδικαστικά µετά και την κηδεία του µακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου, οι υποψήφιοι έχουν επιδοθεί σε έναν προσωπικό αγώνα επικράτησης µε όρους πολιτικής, σε µια προσπάθεια να περάσουν στη δεύτερη και πλέον κρίσιµη φάση των εκλογών, δοµώντας συµµαχίες εντός και εκτός Κύπρου.

 ΜΑΧΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ

 Τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια οι ενδιαφερόµενοι για τον θρόνο ιεράρχες έχουν γνωστοποιήσει τις θέσεις τους, ενώ έχουν χωριστεί σε φιλοπατριαρχικούς και φιλορώσους, λόγω της Ουκρανίας, µε αποτέλεσµα χώρες όπως η Ρωσία και η Αµερική να δίνουν τη δική τους µάχη επικράτησης των εκλεκτών τους. Οι υποψήφιοι πολλοί, ωστόσο στην κούρσα διαδοχής ξεχωρίζουν οι Λεµεσού, Πάφου, Ταµασού και Κωνσταντίας. Ο Κωνσταντίας Βασίλειος τις τελευταίες ηµέρες είναι το πρόσωπο που ακούγεται όλο και περισσότερο και προβάλλεται ως ο ιεράρχης που µπορεί να ενώσει την Κυπριακή Εκκλησία και να συνεργαστεί µε την πολτική ηγεσία χωρίς εντάσεις. Αθήνα, Φανάρι και ΗΠΑ θα τον στήριζαν ευχαρίστως, αφού είναι ο µόνος που θα µπορούσε να «κοντράρει» τον Λεµεσού Αθανάσιο, ο οποίος είναι και το βαρύ χαρτί των φιλορώσων, µε έρεισµα στο λαϊκό στοιχείο. Εκτός του Κωνσταντίας, οι «αντιρώσοι» δεν θα είχαν αντίρρηση για τον Ταµασού, ο οποίος, αν και φιλορώσος, έχει διαχωρίσει τη θέση του και θεωρείται το «µικρότερο κακό».

 Εκτός του Λεµεσού, φιλικά προς το Πατριαρχείο Μόσχας διάκεινται οι µητροπολίτες Μόρφου και Κύκκου και οι επίσκοποι Αµαθούντος και Μαχαιρά και Λήδρας. Στους φιλοδυτικούς, εκτός του Πάφου, ανήκουν οι µητροπολίτες Κιτίου, Καρπασίας, Μεσαορίας, Τριµυθούντος και Κυρηνείας. Σε δηµοσκοπήσεις που έγιναν πριν από την κοίµηση του Χρυσοστόµου προηγούνταν οι µητροπολίτες Λεµεσού Αθανάσιος, Ταµασού Ησαΐας και Μόρφου Νεόφυτος.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ