Τη δυνατότητα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο του κατ’ οίκον περιορισμού λόγω της πανδημίας, δίνει, μέσω της τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας 1110, η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων.

Η γραμμή ενισχύθηκε με ειδικούς επιστήμονες, ώστε να καθοδηγούν πληρέστερα τις γυναίκες και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, για την καθολική αντιμετώπιση των περιστατικών, αλλά και να ενημερώνουν ως προς τις δυνατότητες που τους παρέχει η Πολιτεία.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του συμφώνου, οι συνεργαζόμενοι φορείς δεσμεύθηκαν για την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων των συμβουλευομένων, των εργαζομένων στις αρμόδιες υπηρεσίες και παντός εμπλεκομένου τρίτου προσώπου.