Με τη χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες το πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών, που ξεκίνησε αρχές Μαρτίου ενώ σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο προχωρά στη δημιουργία Παρατηρητήριου Ψεκασμών, για την αποτελεσματικότερη χρήση τους.

Στη διαδικασία αξιοποιούνται και καινοτόμα εργαλεία όπως είναι τα drones για τους αεροψεκασμούς, κυρίως σε δύσβατες περιοχές, όπως π.χ. χθες, στην περιοχή της Ψάθας, υπό την επίβλεψη του αντιπεριφερειάρχη Δ. Αττικής, Λ. Κοσμόπουλου.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης καταπολέμησης των κουνουπιών η Διοίκηση της Περιφέρειας προχώρησε σε τροποποίησή της σύμβασης - του 2017 - προσθέτοντας τη διενέργεια δέκα επιπλέον ψεκασμών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με την αντίστοιχη οικονομική μεγέθυνση του προγράμματος.

Παράλληλα με σύμβαση τριετούς συνεργασίας της Περιφέρειας και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου προβλέπεται η δημιουργία Παρατηρητήριου Ψεκασμών, μέσω του οποίου επιστήμονες του Ινστιτούτου θα αξιολογούν τους ψεκασμούς που διενεργούνται ανά περιφερειακό τομέα, με στόχο την χαρτογράφηση των επιμέρους αναγκών ώστε να προχωρούν σε επιπλέον ενέργειες όπου απαιτούνται.