Μέχρι τέλους
Μέχρι τέλους Γιώργος Κουβαράς Γιώργος Πιέρρος
apergiako
Ελλάδα

Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις και τις πορείες

Το νομοσχέδιο αναφορικά με τις διαδηλώσεις και τις πορείες στο κέντρο της Αθήνας φαίνεται πώς έχει έτοιμο η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής, το νομοσχέδιο θα προβλέπει περιορισμούς των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων «εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή τους θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής» και την υποχρεωτική γνωστοποίηση της συγκέντρωσης από τον οργανωτή στην Αστυνομία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, εντός ενός θεσμικού πλαισίου που συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας και είναι εναρμονισμένο με τις επιταγές του άρθρου 11 του Συντάγματος και του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ώστε αφενός μεν να προστατεύεται η δημόσια ασφάλεια και να μη διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνικοοικονομική ζωή ορισμένης περιοχής, αφετέρου δε να διασφαλίζεται ισόρροπα η ακώλυτη άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος των πολιτών. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της αστυνομικής αρχής.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι διαδηλώσεις να μην έχουν μαζικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να κλείνουν οι δρόμοι, ενώ θα υπάρχει ο «οργανωτής» της διαδήλωσης, ο οποίος θα έχει επαφές με τον «διαμεσολαβητή» της Αστυνομίας.

Ο νόμος θα είναι ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στον οργανωτή, ο οποίος θα ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας τους από τους συμμετέχοντες στη δημόσια συνάθροιση.