Πανελλαδικές 2020: Στο... ασανσέρ οι φετινές βάσεις
panellinies_panelladikes_intime_22_12_2019
Ελλάδα

Πανελλαδικές 2020: Στο... ασανσέρ οι φετινές βάσεις

Πίεση προς τα πάνω των χαμηλόβαθμων τμημάτων, καθοδική πίεση για μεσαία και υψηλά τμήματα

Ο κοροναϊός φαίνεται ότι επηρέασε όχι μόνο το πρόγραμμα του σχολείου, αλλά και τις επιδόσεις των μαθητών και τις βαθμολογίες τους στις Πανελλαδικές .

Αλλωστε, τα νούμερα μαρτυρούν την πραγματικότητα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 47% των υποψηφίων στα Αρχαία και το 51% στην Ιστορία έγραψαν φέτος κάτω από τη βάση.

Μάθημα κομβικής σημασίας, από ό,τι φάνηκε, ήταν και η Βιολογία, που «κατακερμάτισε» τους άριστους μαθητές και διαμόρφωσε τις συνθήκες για τις ιατρικές σχολές, οι βάσεις για τις οποίες θα είναι εμφανώς πιο χαμηλές σε σχέση με πέρυσι.

Τα «Π» απευθύνθηκαν στον υπεύθυνο των φροντιστηρίων «Νέο», Γιάννη Νταρίδη, ο οποίος ανέλυσε τα νέα δεδομένα, διατυπώνοντας τις εκτιμήσεις του για την κίνηση των βάσεων ανά πεδίο.

1ο Πεδίο
Οι υποψήφιοι του 1ου Πεδίου για το 2020 είναι λιγότεροι σε σχέση με το 2019 (μείον 3.000 τουλάχιστον). Αν λάβουμε υπόψη ότι πέρυσι από το πεδίο αυτό δεν εισήχθησαν περίπου 4.200 υποψήφιοι, λογικά, εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το πεδίο αυτό θα μείνουν 1.000 υποψήφιοι σε σύνολο 21.000 περίπου, ήτοι 5%.

Ουσιαστικά, όπως τονίζει στα «Π» και ο κ. Νταρίδης, μιλάμε για συνθήκες ελεύθερης πρόσβασης και μεγάλη μείωση των βάσεων των χαμηλόβαθμων, και δη των περιφερειακών τμημάτων. Η περίπτωση των περιζήτητων τμημάτων (Νομική, Ψυχολογία, Σώματα Ασφαλείας) είναι διαφορετική, καθώς εκεί οι καλύτερες επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα, εκτός της Γλώσσας, οδηγούν τις βάσεις προς τα πάνω. Η μείωση, όμως, των μεσαίων βαθμολογιών και, φυσικά, ο μικρότερος αριθμός των υποψηφίων στο συγκεκριμένο πεδίο λογικά θα οδηγήσουν τις βάσεις των τμημάτων του πεδίου καθοδικά στα τμήματα με βάση 13.000- 17.000 μόρια. Η υπερσυγκέντρωση υποψηφίων στις βαθμολογίες κάτω από το 13, λογικά, συγκρατεί την πτώση των βάσεων, η οποία όμως επηρεάζεται από τον μειωμένο αριθμό των υποψηφίων.

Εντέλει, στα περιφερειακά και χαμηλόβαθμα τμήματα μπορεί να δούμε και πτώση χιλιάδων μορίων. Στην Κοινωνιολογία, στη βαθμολογία 19- 20 αυξήθηκε το ποσοστό των γραπτών κατά 7%. Στις υπόλοιπες (13-19) παρατηρείται μείωση του ποσοστού. Στην Ιστορία, στις βαθμολογίες 17-20 παρατηρείται αύξηση της τάξης του 7,5% περίπου, όπως επίσης στις βαθμολογίες έως 5 (6,8%). Στις υπόλοιπες έχουμε μείωση. Μικρή αύξηση των βαθμολογιών 18- 20 (1,11%) και αισθητά αυξημένα γραπτά κάτω από τη βάση (15,46%) είδαμε στα Αρχαία. Κι εδώ παρατηρείται μείωση των γραπτών στις μεσαίες βαθμολογίες (10-17). Αισθητή είναι και στη Νεοελληνική Γλώσσα η μείωση των γραπτών στις υψηλές βαθμολογίες 17-20 (-4,92%) και ακόμα μεγαλύτερη στις μεσαίες 13-17 (-12,29%). Αντίθετα, παρατηρείται αύξηση των βαθμολογιών έως το 13 (17,21%).

2ο και 3ο Πεδίο
Στις θετικές σπουδές παρατηρείται μείωση των υποψηφίων, της τάξης του 10%. Επομένως, οι όποιες εκτιμήσεις είναι πολύ σχετικές.

Ωστόσο, με βάση τις επιδόσεις, λογικά θα παρατηρηθεί σταθεροποίηση και ίσως μικρή αύξηση των βάσεων των υψηλόβαθμων τμημάτων του 2ου Πεδίου (πάνω από 17.000 μόρια).

Στις μεσαίες βαθμολογίες, ο κ. Νταρίδης εκτιμά ότι θα παραμείνουν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, ενώ αναμένεται αύξηση των μορίων των χαμηλόβαθμων τμημάτων των αστικών κέντρων. Αυτό δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θα συμβεί και στα χαμηλόβαθμα περιφερειακά τμήματα. Στο 3ο Πεδίο η εκτίμηση είναι ότι οι βάσεις της Ιατρικής θα κινηθούν –έστω και λίγο– καθοδικά. Το ίδιο εκτιμάται ότι θα συμβεί και στα περισσότερα τμήματα, ίσως περισσότερο για τα περιφερειακά.

Στη Νεοελληνική Γλώσσα μειώθηκαν σε ποσοστό οι υψηλές και µεσαίες βαθµολογίες (14-20), ενώ στη Φυσική αυξήθηκαν τα γραπτά πάνω από 19 (3% περίπου). Στη Χηµεία αυξήθηκαν οι βαθµολογίες 18-20 (περίπου 1%), όπως επίσης αυτές στην κλίµακα 0-5 (περίπου 6%).

Στα Μαθηµατικά αυξήθηκαν τα άριστα γραπτά 18-20 σε ποσοστό περίπου 4,5%. Σαφής υπήρξε στη Βιολογία η µείωση του πλήθους των άριστων γραπτών 18-20, της τάξης του 13% περίπου, και η ίδια τάση παρατηρείται στις χαµηλές βαθµολογίες 0-5, της τάξης του 5%.

4ο Πεδίο
Οι βάσεις πάνω από 16.000 µόρια θα πιεστούν ανοδικά, αυτές ανάµεσα στα 12.000- 16.000 θα σταθεροποιηθούν ή θα πέσουν οριακά (αστικά κέντρα) ή και αρκετά (περιφέρεια), ενώ οι βάσεις έως 11.000-12.000 µόρια θα πιεστούν ανοδικά (ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα). Σε αυτά τα τµήµατα, άλλωστε, οι αποκλίσεις ανάµεσα στα έτη είναι ιδιαίτερα µεγάλες (χιλιάδες µόρια).

Στις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας, στις βαθµολογίες πάνω από 19 οι υποψήφιοι ήταν περισσότεροι (3.074) σε σχέση µε το 2019. Στη βαθµολογία 17-18 περίπου οι υποψήφιοι ήταν λιγότεροι (-67, -0,12%). Στις υπόλοιπες, όµως, βαθµολογίες λιγότεροι υποψήφιοι φέτος πέτυχαν τις βαθµολογίες αυτές (5-17).

Αυτό σηµαίνει ότι αφενός οι βάσεις των µεσαίων τµηµάτων πιέζονται προς τα κάτω, αλλά οι βάσεις των τµηµάτων κάτω από τη βάση των 10.000 µορίων προς τα πάνω.

Στην Πληροφορική, λιγότεροι υποψήφιοι πέτυχαν τις βαθµολογίες 18-20 (-928, -4,19%), ενώ αυξάνονται τα αριθµητικά και τα στατιστικά δεδοµένα αν αναφερθούµε στην κλίµακα των βαθµολογιών πάνω από 17-20 (-1.210, -5,17%).

Οι επιδόσεις στο συγκεκριµένο µάθηµα πιέζουν τις υψηλές βάσεις προς τα κάτω, σταθεροποιούν τις µεσαίες, ενώ πιέζουν προς τα πάνω τις βάσεις κάτω από τα 10.000 µόρια.

Από την άλλη, παρόλο που η προσοχή των περισσοτέρων προσελκύεται από το ποσοστό των βαθµολογιών κάτω από τη βάση, τα Μαθηµατικά στο σύνολό τους δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις βάσεις του 2020, διότι οι διαφορές τόσο ως προς το πλήθος όσο και ως προς το ποσοστό είναι πολύ µικρές σε όλη σχεδόν την κλίµακα των βαθµολογιών.

Για παράδειγµα, στην κλίµακα 18-20 εντοπίζονται µόλις 30 περισσότεροι υποψήφιοι (0,15%). Αξιο αναφοράς είναι το ποσοστό 1,95% των περισσότερων σε σχέση µε πέρυσι βαθµολογιών στην κλίµακα 5-10. Εστω και σε µικρό βαθµό, το ποσοστό αυτό συντείνει στην πίεση προς τα πάνω των βάσεων των σχολών κάτω από τα 10.000 µόρια.

Μεγάλες είναι οι αποκλίσεις στο µάθηµα της Εκθεσης. Καταρχάς, από 12-20 έγραψαν πολύ λιγότεροι υποψήφιοι (-4.963), ενώ πολύ περισσότεροι έως 12 (4.097).

Ενα πρώτο συµπέρασµα που εξάγεται είναι η πίεση προς τα πάνω των χαµηλόβαθµων τµηµάτων, ενώ είναι φανερή η πίεση προς τα κάτω των υψηλών και µεσαίων τµηµάτων.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα