Ανοδική τάση των βάσεων στις περιζήτητες σχολές της Νομικής και της Ψυχολογίας του 1ου πεδίου με πτώση στις σχολές που κυμαίνονται κάτω από τα 15.000 μόρια, αυξήσεις βάσεων εισαγωγής κατά 10 έως 300 μόρια στα καλά τμήματα του Πολυτεχνείου του 2ου επιστημονικού πεδίου και αντίθετη πορεία με πτώσεις από 50 έως 300 μόρια για τα τμήματα που πέρυσι είχαν βάση χαμηλότερη από 15.000 μόρια, πτωτική πορεία βάσεων εισαγωγής κατά 10 έως 200 μόρια στις Σχολές Υγείας ακόμα και σε Ιατρικές-Φαρμακευτικές Σχολές, καθώς και αυξομειώσεις με ανοδική τάση σε κάποιες υψηλόβαθμες σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου είναι κάποια από τα συμπεράσματα μελέτης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που παρουσιάζει η «Απογευματινή».

H μελέτη βασίζεται στα στατιστικά βαθμολογιών που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Παιδείας, στις ανακοινώσεις εισακτέων κάθε τμήματος και στον αριθμό των υποψηφίων ανά πεδίο. «Επίσης, για πρώτη φορά η μελέτη βασίζεται σε αλγόριθμο ο οποίος συντέθηκε από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης», όπως αναέρει ο συντάκτης της Κων. Παπαγιαννούλης, σύμβουλος σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu, ο οποίος τονίζει ότι «οι αναλυτικές εκτιμήσεις γίνονται αποκλειστικά για τμήματα που επιλέγονται από ένα πεδίο μόνο και δεν έχουν ειδικό μάθημα».


1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: Παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση σε σχέση με το 2022, συγκεκριμένα από 18.300 περυσινούς υποψηφίους φέτος είχαμε 18.850.

Μέσοι όροι επιδόσεων: Βελτιωμένη επίδοση είχαμε φέτος σε Γλώσσα και Λατινικά, ίδια στα Αρχαία Ελληνικά και χαμηλότερη στην Ιστορία.

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Υπάρχει αύξηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από 11,31 πέρυσι σε 11,73 φέτος.

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων: Αναμένονται αυξήσεις βάσεων εισαγωγής κατά 50 έως 700 μόρια στα τμήματα που πέρυσι είχαν πάνω από 15.000 μόρια. Αντίθετα, αναμένονται πτώσεις από 50 έως 250 μόρια για τα τμήματα που πέρυσι είχαν βάση χαμηλότερη από 15.000 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Νομική Αθήνας η οποία από 17.950 μόρια πέρυσι, φέτος εκτιμάται να φτάσει τα 18.470 και την Ψυχολογία Αθήνας (ΕΚΠΑ), η οποία από 17.420 μόρια πέρυσι φέτος εκτιμάται να φτάσει τα 17.950, δηλαδή αύξηση 500 περίπου μορίων και στα δύο τμήματα.

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με το 2022, συγκεκριμένα από 14.200 περυσινούς υποψηφίους φέτος είχαμε 13.200. Μέσοι όροι επιδόσεων: Βελτιωμένη επίδοση είχαμε φέτος σε Γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσική και ελαφρώς χαμηλότερη στη Χημεία.

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Υπάρχει αύξηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από 11,84 πέρυσι σε 12,30 φέτος.

Αναλυτικές εκτιμήσεις τμημάτων: Αναμένονται αυξήσεις βάσεων εισαγωγής κατά 10 έως 300 μόρια στα τμήματα που πέρυσι είχαν πάνω από 15.000 μόρια. Αντίθετα, αναμένεται πτώση από 50 έως 300 μόρια για τα τμήματα που πέρυσι είχαν βάση χαμηλότερη από 15.000 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Αθήνας με 18.750 μόρια από 18.470 πέρυσι και τους Μηχανολόγους Μηχανικούς Αθήνας με 18.500 μόρια από 18.196 πέρυσι, δηλαδή αύξηση 300 περίπου μορίων και στα δύο τμήματα.

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αναλυτικές εκτιμήσεις πλήθους υποψηφίων ΓΕΛ: Δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη μεταβολή υποψηφίων.

Μέσοι όροι επιδόσεων: Βελτιωμένη επίδοση είχαμε φέτος μόνο σε Γλώσσα, ενώ σε Βιολογία, Φυσική και Χημεία είχαμε χαμηλότερες επιδόσεις. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος καθολικής πτώσης βάσεων στο 3ο Πεδίο.

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Υπάρχει μείωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από 12,02 πέρυσι σε 11,63 φέτος.

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων: Αναμένεται γενικευμένη πτώση βάσεων εισαγωγής κατά 10 έως 200 μόρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε Ιατρική Αθήνας 18.160 μόρια από 18.800 πέρυσι, Φαρμακευτική Αθήνας 17.790 μόρια από 17.910 πέρυσι.

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση υποψηφίων κατά 1.500 άτομα περίπου σε σχέση με πέρυσι. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους της γενικευμένης ανόδου βάσεων στο 4ο Πεδίο.

Μέσοι όροι επιδόσεων: Βελτιωμένη επίδοση είχαμε φέτος σε Γλώσσα, Μαθηματικά και Πληροφορική, ενώ πτώση είχαμε μόνο στην Οικονομία. Οι συγκεκριμένες βελτιωμένες επιδόσεις ήταν και ο δεύτερος λόγος της γενικευμένης ανόδου των βάσεων στο 4ο Πεδίο.

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Η ελάχιστη βάση εισαγωγής μεταβλήθηκε ελάχιστα, 10,45, σε σχέση με πέρυσι (10,46).

Αναλυτικές εκτιμήσεις βάσεων: Αναμένεται γενικευμένη άνοδος βάσεων από 10 έως 300 μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ το οποίο εκτιμάται να ανέβει στα 18.060 μόρια από τα 17.925 πέρυσι και το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ το οποίο εκτιμάται να ανέλθει στα 17.200 μόρια από 16.975 μόρια πέρυσι.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή