Απενοχοποιήθηκε η αντιυπερτασική αγωγή για την ευκολότερη είσοδο του κορωνοϊού στον ανθρώπινο οργανισμό, ανέφερε ο καθηγητής Καρδιολογίας του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Τούτουζας, επικαλούμενος μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη που έγινε σε 660 άτομα, και παρουσιάστηκε στο ετήσιο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Kαρδιολογίας (29/8-1/9), το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία του έγινε διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής, στην αρχή της πανδημίας κάποιοι γιατροί είχαν κόψει στους ασθενείς τους τα αντιυπερτασικά φάρμακα. «Ωστόσο, κάποιος που θα πάθει πνευμονία λόγω Covid δεν έχει κανένα λόγο να κόψει τα φάρμακα για την υπέρταση. Τώρα αν αυτά τα φάρμακα πράγματι διευκολύνουν τον ιό να κάνει πιο εύκολα πνευμονία, δεν έχει αποδειχθεί. Και αυτό σημαίνει ότι δεν αλλάζουν οι οδηγίες για υπερτασικούς ασθενείς που νοσούν από κορωνοϊό».

Σε μελέτη φάσης 2 το πρώτο φάρμακο για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Όσον αφορά την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μία κληρονομική νόσο του μυοκαρδίου, όπου η καρδιά έχει παχιά τοιχώματα, είναι αίτιο αιφνίδιου θανάτου και προϊούσας καρδιακής ανεπάρκειας, ο καθηγητής αναφέρει ότι παρουσιάστηκε μελέτη φάσης 2 για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του πρώτου φαρμάκου, έναντι αυτής της πάθησης, για την οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία. «Η ουσία που παρουσιάστηκε αναστέλλει τη μυοσίνη, και έδειξε εντυπωσιακές μεταβολές στις ενδοκαρδιακές πιέσεις, καθώς επίσης και σχετική βελτίωση στην συμπτωματολογία και την λειτουργικότητα των ασθενών, μετά από 12 εβδομάδες. Στην περίπτωση που το φάρμακο αποδειχθεί αποτελεσματικό και ασφαλές σε μεγάλο χρονικό διάστημα, θα δώσει μια νέα λύση στην φαρέτρα μας για στοχευμένη θεραπεία αυτών των περιπτώσεων».

Διαβητολογικά φάρμακα μειώνουν την καρδιαγγειακή και νεφρική νοσηρότητα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Για την καρδιακή ανεπάρκεια στο περσινό συνέδριο είχε αναφερθεί ότι αντιδιαβητικά χάπια μειώνουν τους καρδιαγγειακούς θανάτους. Φέτος σύμφωνα με τον κ. Τούτουζα μια νέα κλινική μελέτη προσθέτει σημαντικές αποδείξεις για την χρησιμότητα των αναστολέων του συμμεταφορέα νατρίου - γλυκόζης στην καρδιακή ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει ο διακεκριμένος καρδιολόγος δύο νέες φαρμακευτικές ουσίες μειώνουν την θνησιμότητα και την καρδιαγγειακή και νεφρική νοσηρότητα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. «Μάλιστα η επίδρασή τους φάνηκε σε μεγάλο δείγμα ασθενών με σοβαρού βαθμού συστολική δυσλειτουργία της καρδιάς».

Σημαντική μείωση στην υποτροπή του εμφράγματος από την κολχικίνη

Πολύς ο λόγος για την κολχικίνη μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού. Ένα φθηνό φάρμακο γνωστό από ρευματολόγους και καρδιολόγους, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση του SARS-COV-2 και αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί σε περισσότερες από 14 μελέτες, που βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνώς. Όπως λέει ο κ Τούτουζας ο αντιφλεγμονώδης ρόλος της κολχικίνης αναδείχθηκε σε μια μεγάλη κλινική έρευνα, που τυχαιοποίησε 5500 ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια σε λήψη χαμηλής δόσης κολχικίνης ή όχι, για 2 χρόνια. «Η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική μείωση στην υποτροπή του εμφράγματος του μυοκαρδίου ή την ανάγκη επαναγγείωσης. Όμως, το 15% των ασθενών δεν ανέχθηκαν τις παρενέργειες της ουσίας».