Με ένα καυστικό σχόλιο απαντούν κύκλοι του Υπουργείου Παιδείας στις δηλώσεις του κ. Φίλη για τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την τηλεκπαίδευση.

 Όπως αναφέρουν αν ήταν στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ, τα παιδιά μας θα έμεναν στο σκοτάδι για τουλάχιστον έξι μήνες.

Σημειώνουν επίσης: «Είναι προφανές ότι στο ΣΥΡΙΖΑ – στον οποίο είχαν επενδύσει πολιτικά στην ακύρωση του συστήματος τηλεκπαίδευσης που υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ και από το μηδέν στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο που θέσπισε και παρείχε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η Αρχή έκρινε καθόλα νόμιμη τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση που νομοθετήθηκε (άρθρο 63 του ν. 4686/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 10/8/2020 ΠΝΠ) και επέτρεψε την εφαρμογή της σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεχίζουν, έτσι, την εκστρατεία παραπληροφόρησης περί δήθεν καταπάτησης δικαιωμάτων και ελευθεριών.

 Με τη Γνωμοδότησή της, η Αρχή επιβεβαίωσε ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι απολύτως συμβατή µε τη βασική αποστολή του Κράτους για παροχή εκπαίδευσης και δεν παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, έκρινε ότι είναι πρόσφορο μέτρο για τη διατήρηση της σχέσης εκπαιδευτικού-µαθητή και αναγκαίο εν µέσω της υγειονομικής κρίσης, καθώς η χρήση ηπιότερων µέσων, όπως η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, δεν είναι δυνατόν από τη φύση της να έχει τα ίδια αποτελέσματα.

 Η Αρχή κάλεσε ακολούθως το Υπουργείο να λάβει υπόψη του ορισμένες συστάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί και να συμπληρωθεί η σχετική μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΑΠΔ). Ο κ. Φίλης απομονώνει τις εν λόγω συστάσεις, προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις και να εγείρει δήθεν θέματα νομιμότητας, ενώ η ίδια η Αρχή ρητώς επισημαίνει ότι ασκεί εν προκειμένω τη «συμβουλευτική της εξουσία» προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακριβώς προς το σκοπό συμπλήρωσης των διαδικασιών και εγγυήσεων που έχουν ήδη θεσπιστεί.

Οι συστάσεις αυτές είναι μάλιστα ευπρόσδεκτες, γιατί υπάρχει πάντοτε περιθώριο βελτίωσης και προσαρμογής σε μια τόσο πρωτόγνωρη και δυναμική διαδικασία που γεννήθηκε εν μέσω πανδημίας, και το Υπουργείο θα ανταποκριθεί δεόντως. Άλλωστε είναι ευπρόσδεκτη κάθε πρόταση από κάθε ενδιαφερόμενο, που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης, και για αυτόν ακριβώς το λόγο το Υπουργείο έχει διαβουλευθεί και θα συνεχίσει να διαβουλεύεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 Ακόμη, ο κ. Φίλης καταλογίζει στο Υπουργείο διαδικαστικές παρατυπίες, με αποκορύφωμα τις αιτιάσεις περί δήθεν ανυπόστατης ΕΑΠΔ (παρόλο που κανένα τέτοιο θέμα δεν εγείρει η Αρχή, η οποία άλλωστε ζητά μόνο τη συμπλήρωση/τροποποίησή της, σύμφωνα με τις συστάσεις της), περί δήθεν έλλειψης προηγούμενης επικοινωνίας και διαβούλευσης με την Αρχή – ενώ το ακριβώς αντίθετο επιβεβαιώνεται στο από 12/5/2020 δελτίο τύπου της ίδιας της Αρχής.

 Με άλλα λόγια, ο κ. Φίλης προσπαθεί και πάλι να δημιουργήσει εντυπώσεις, για να αμαυρώσει τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις άοκνες προσπάθειες των εκπαιδευτικών και μαθητών μας να κρατήσουν ζωντανή την επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία εν μέσω πανδημίας. Επικαλείται τα προσωπικά δεδομένα, όταν ο ίδιος επί των ημερών του δεν είχε ορίσει καν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο Υπουργείο. Μέμφεται και πάλι τη συνδρομή ιδιωτικού φορέα που δωρεάν διέθεσε στο Υπουργείο παραμετροποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ ο ίδιος και η Κυβέρνησή του δεν είχαν επενδύσει στις δημόσιες ψηφιακές υποδομές και τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών δομών. Αν ήταν στο χέρι του, θα άφηνε τα παιδιά μας για έξι μήνες στο σκοτάδι, αποκλεισμένα από κάθε εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν θα του κάνουμε όμως το χατίρι. Γιατί η Κυβέρνηση προσπαθεί να βρίσκει λύση σε κάθε πρόβλημα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει πρόβλημα σε κάθε λύση».