Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε σήμερα μετά από τα σχετικά αιτήματα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και των νοσοκομείων ευθύνης της την προκήρυξη 38 ειδικευμένων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τα νοσοκομεία της Κρήτης.


Η σημερινή προκήρυξη των μόνιμων θέσεων των γιατρών, σε συνέχεια της προκήρυξης των 83 και των 6 επιπλέον μονίμων θέσεων γιατρών ΕΣΥ στα νοσοκομεία της Κρήτης αποτελεί έκφραση της βούλησης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και των συνεργατών της, για τη στελέχωση των μονάδων υγείας του νησιού με μόνιμο προσωπικό, της συνέπειας και της τήρησης των σχετικών δεσμεύσεων, σε διάστημα μόλις ενός έτους μετά την ανάληψης των καθηκόντων τους.


Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα συμβάλλει σημαντικά και στη λειτουργία και ανάπτυξη των νέων κλινών ΜΕΘ.


Συγκεκριμένα οι ειδικότητες των γιατρών που προκηρύχτηκαν σήμερα ,για την κάλυψη των πάγιων και επιτακτικών αναγκών των νοσοκομειακών μονάδων της Κρήτης έχουν ως ακολούθως:


Δείτε αναλυτικά τις θέσεις ανά νοσοκομείο: Γ.Ν. Αγίου Νικολάου:

 • 1 θέση ΕΒ΄ Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ, ή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική, για το ΤΕΠ.

 • 1 θέση ΕΒ΄ Χειρουργικής ή Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ για το ΤΕΠ.

Γ.Ν. Ιεράπετρας:

 • 1 ΕΒ΄ Παιδιατρικής

 • 1 ΕΒ΄ Εσωτερικής Παθολογίας


Γ.Ν. Σητείας: 1 EA΄ ΑκτινολογίαςΓ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»: 4 θέσεις ΕΒ΄ Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ)

 • 1 ΕΒ΄ Παιδιατρικής για την ΜΕΝΝ

 • 2 θέσεις Διευθυντή Αναισθησιολογίας

 • 2 θέσεις Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας

 • 1 ΕΑ΄ Εσωτερικής Παθολογίας

 • 1 ΕΒ΄ Πνευμονολογίας-Φυματολογίας

 • 1 ΕΑ΄ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας, ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ ή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική για το ΤΕΠ

 • 1 ΕΒ΄ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας, ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ ή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής με εμπειρία στην επείγουσα ιατρική για το ΤΕΠ

 • 1 EA΄ Ακτινολογίας


ΠΑΓΝΗ: 10 ΕΒ΄ Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ)


 • 1 ΕΒ΄ Παθολογικής Ανατομικής

 • 1 ΕΒ΄ Παιδιατρικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής Παίδων (ΜΕΘ Παίδων)


Γ.Ν. Χανίων: 4 θέσεις ΕΒ΄ Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ)


 • 1 ΕΒ΄ Παιδιατρικής

 • 1 ΕΑ΄ Νευρολογίας

 • 1 EA΄ Ακτινολογίας, με εμπειρία στον μαγνητικό τομογράφο