αεροδρομιο_
Ελλάδα

Παράταση ΝΟΤΑΜ για πτήσεις εσωτερικού - Μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις μέχρι 8 Φεβρουαρίου

Παρατείνεται έως την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 η αεροπορική οδηγία με την οποία επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού.

powered by Rubicon Project
Ειδικότερα, η ΥΠΑ έχοντας ως στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την νόσο COVID-19 ανακοινώνει την παράταση της notam για τις πτήσεις εσωτερικού έως την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, με την οποία επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στην μόνιμη κατοικία.

Ποιες πτήσεις εξαιρούνται

Από την αεροπορική οδηγία (Νotam) εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:

Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).

Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).

Κρατικές πτήσεις (state flights).

Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).

Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).

Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights).

Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).

Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).

Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights).

Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark).

Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμα του (ferry flights)