Πρώτο κουδούνι σήμερα στα Λύκεια όλης της χώρας και σε σύνολο 245.093 self test που έγιναν, εντοπίστηκαν 613 θετικά. Από αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 359 είναι από μαθητές και τα 254 από εκπαιδευτικούς.

Πιο συγκεκριμένα, έγιναν σε μαθητές 160.100 self-test απο τα οποία εντοπίστηκαν τα 159.741 ήταν αρνητικά και τα 359 θετικά, ενώ στο προσωπικό έγιναν 84.993 self-test και βρέθηκαν 84.739 αρνητικά και 254 θετικά.