Δύο αλλά όχι ξένοι
Δύο αλλά όχι ξένοι Σπύρος Χαριτάτος Μπάγια Αντωνοπούλου
200
Ελλάδα

Προκήρυξη για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Λιμενοφυλάκων

Μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δημοσιοποιήθηκε σήμερα η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑΑκτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.

Η σχετική προκήρυξη αφορά 27 άτομα (άνδρες-γυναίκες) για Δόκιμους Σημαιοφόρους και 100 για Δόκιμους Λιμενοφύλακες, και έχει αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (www.hcg.gr), όσο και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ:659Α4653ΠΩ-ΒΦΟ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, πρέπει να υποβάλουν ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 13/05/2021 ημέρα Πέμπτη, έως και 28/05/2021 ημέρα Παρασκευή.