Αναρτήθηκε σήμερα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ η φετινή προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών και σπουδαστριών για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συμφώνως με την προκύρηξη όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έως την Πέμπτη 10 Μαίου, ενώ οι υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά έως την Τρίτη 5 Ιουνίου, όπως θα προκύπτει από την ημερομηνία της σφραγίδος της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Από την πλευρά τους, όσοι είναι Έλληνες του εξωτερικού θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου και οι υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά έως τις 27 Ιουλίου.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να µάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συµπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα όπως προβλέπουν οι οργανισµοί λειτουργίας τους.

β. Να ενηµερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα γίνονται δεκτά από τα εξεταστικά κέντρα στην περίπτωση αποστολής τους µέχρι και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες που αναγράφονται στο παράρτηµα, εφόσον φέρουν ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας δηµόσιας ή ιδιωτικής.

Φέτος προβλέπεται από την σχετική εγκύκλιο να εισαχθούν ως ακολούθως:

Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ): 170 άτομα

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ): 34

Στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ): 64

Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ): 69

Στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ): 26

Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ): 201

Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικών (ΣΜΥΝ): 75

Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ): 180

Συνολικώς δηλαδή φέτος θα εισαχθούν σε όλες τις παραγωγικές σχολές όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 819 άτομα, άνδρες και γυναίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δηµιουργούνται λόγω της µη παρουσιάσεως, παραιτήσεως, αποµακρύνσεως ή αποχωρήσεως των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις σχολές αυτές.