κικιλιασ
Ελλάδα

Χτίζεται το νέο, ισχυρό ΕΣΥ: Τι σχεδιάζει ο Κικίλιας και πώς θα μετατρέψει το υπουργείο σε στρατηγικό κέντρο

Ποια τα έργα των δύο χρόνων του Βασίλη Κικίλια στο υπουργείο Υγείας

Στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου και καλά µελετηµένου σχεδίου, που θα ενισχύει και θα αναβαθµίζει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας , προχωρά ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Eτσι, µε βαθιές και ευρείες παρεµβάσεις, τόσο οργανωτικά όσο και λειτουργικά, η κυβέρνηση αναµένεται να «απαντήσει» στις συνθήκες οι οποίες έχουν διαµορφωθεί µετά την πανδηµία και τα περίπου δέκα χρόνια κρίσης, κατά τη διάρκεια των οποίων το ΕΣΥ και η Υγεία επλήγησαν πολύ σοβαρά.

Το νέο ΕΣΥ, το οποίο σχεδιάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και ο κ. Κικίλιας, στηρίζεται κυρίαρχα στη δηµιουργία ενός νέου υγειονοµικού χάρτη, ο οποίος θα περιλαµβάνει όλες τις δυνάµεις του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, καλύπτοντας τις ανάγκες που υπάρχουν στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια µεταξύ των µονάδων του ΕΣΥ, τα στρατιωτικά νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς και τη συνεργασία που µπορεί να συναφθεί µέσω του κράτους και του ΕΟΠΥΥ µε όλες αυτές τις «δυνάµεις». Το υπουργείο Υγείας
Σηµαντικά κονδύλια από το Ταµείο Ανάκαµψης, ύψους περίπου €1,5 δισ., θα κατευθυνθούν στη χρηµατοδότηση µεταρρυθµίσεων και επενδύσεων στον τοµέα της Υγείας
µετατρέπεται στο στρατηγικό κέντρο του συστήµατος, ενώ ο Οργανισµός ∆ιαπίστευσης της Ποιότητας στην Υγείας (Ο∆ΙΠΥ) µετατρέπεται στο επιτελικό οργανωτικό κέντρο του ΕΣΥ και του τοµέα της Υγείας γενικότερα. Επίσης, η Επιτροπή HTA και η Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης του ΕΟΠΥΥ µετατρέπονται σε αυτόνοµους Οργανισµούς, ενώ όλη η αρµοδιότητα για τη φαρµακευτική πολιτική ανατίθεται στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ). Το σύνολο της χρηµατοδότησης όλων αυτών των παρεµβάσεων για τις µεταρρυθµίσεις στο σύστηµα Υγείας της χώρα µας φτάνουν περίπου τα 2,5 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι οι πόροι που θα αξιοποιηθούν είναι εξασφαλισµένοι και θα προέρχονται από τον κρατικό Προϋπολογισµό, το ΕΣΠΑ και ιδιωτικά κονδύλια, ενώ πολύ σηµαντική θα είναι και η χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Στηρίζεται κυρίαρχα στη δημιουργία ενός νέου υγειονομικού χάρτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις ανάγκες που υπάρχουν στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια
Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι το Εθνικό Σχέδιο 2021-2025 είναι δοµηµένο και κοστολογηµένο ανά δράση, κάτι που σίγουρα συµβαίνει για πρώτη φορά στον πολύπαθο χώρο της Υγείας και αφήνει οριστικά στο παρελθόν τις εποχές των µεγαλόστοµων εξαγγελιών για την αναµόρφωση του ΕΣΥ. Κορυφαία δράση είναι, φυσικά, το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης «Σπύρος ∆οξιάδης», που παρουσιάστηκε στη Βουλή και περιλαµβάνει δράσεις Πρόληψης και ∆ηµόσιας Υγείας ύψους 1 δισ. ευρώ για τα επόµενα 5 χρόνια.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης

Στόχος του συγκεκριµένου σχεδίου είναι η πρόληψη, ως βάση της πολιτικής Yγείας, και περιλαµβάνει:

 • Πολιτικές για τη µείωση των παραγόντων κινδύνου, όπως είναι το κάπνισµα, η κακή διατροφή, η παχυσαρκία και η έλλειψη σωµατικής άσκησης.
 • Υλοποίηση, µε στοιχεία υποχρεωτικότητας, του εθνικού προγράµµατος εµβολιασµών.
 • Πολιτικές για τη µείωση της βλάβης στην υγεία.
 • Μέτρα για την παρακίνηση και την ώθηση του πληθυσµού και των ατόµων προς την υιοθέτηση καλών συµπεριφορών υγείας.
 • Eνδυνάµωση των ατόµων και παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση στάσεων και συµπεριφορών οι οποίες προάγουν την υγεία.
1

Το σχέδιο προβλέπει από το screening των κύριων αιτίων της νοσηρότητας και της πρώιµης θνησιµότητας, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήµατα και τα νεοπλάσµατα, µέχρι τις πνευµονοπάθειες και τον σακχαρώδη διαβήτη, και θα περιλαµβάνει πολιτικές για όλα όσα σχετίζονται µε τους λεγόµενους συµπεριφορικούς παράγοντες, όπως η χρήση καπνικών προϊόντων, η κατάχρηση οινοπνευµατωδών, η κακή διατροφή, η απουσία φυσικής άσκησης, ακόµα και τα φαινόµενα του εθισµού και της εξάρτησης από «νέους» κινδύνους, όπως τα τυχερά ηλεκτρονικά παίγνια ή η κακή χρήση του ∆ιαδικτύου.

Είναι άγνωστο σε πολλούς ότι η δηµόσια υγεία δεν έχει σχέση µε τα νοσοκοµεία, αλλά µε τους πολίτες - δεν έχει σχέση µε το άτοµο, αλλά µε τον πληθυσµό. Η πολιτική για την προαγωγή και την προστασία της δηµόσιας υγείας αποβλέπει στην αντιµετώπιση των κινδύνων οι οποίοι απειλούν την υγεία, την πρόληψη των νοσηµάτων, την προστασία και την προαγωγή της ατοµικής και της συλλογικής υγείας, την αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Πόσο γνωστό είναι ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στη σχετική κατάταξη χώρα στην παιδική παχυσαρκία; Πόσο γνωστό είναι ότι το επίπεδο της υγείας των πολιτών στην Ελλάδα µειώνεται σταθερά χρόνο µε τον χρόνο, µε βάση τα επίσηµα σχετικά στοιχεία του ΟΟΣΑ;

Υπερ της Υγείας ο απολογισμός των δύο χρόνων του Κικίλια


Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε µια στιγµή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη συµπλήρωσε δύο χρόνια, µε το υπουργείο Υγείας να έχει βρεθεί στο επίκεντρο, κυρίως λόγω της πανδηµίας, αλλά και της εγκατάλειψης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας από τους ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ.

Κάνοντας έναν µίνι απολογισµό, µπορεί να δει κανείς ότι µέσα σε 24 µήνες το επιτελείο της Αριστοτέλους προώθησε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις εν µέσω πανδηµίας, ενώ κατάφερε να ενισχύσει σηµαντικά το ΕΣΥ. Οι δοµές Υγείας ενισχύθηκαν µε πάνω από 10.000 προσλήψεις, οι κλίνες ΜΕΘ υπερδιπλασιάστηκαν (από 565 τον Ιούλιο του 2019 η χώρα διαθέτει πλέον πάνω από 1.300), αυξήθηκε η δυνατότητα testing σε 380.000 τεστ την εβδοµάδα, ενώ η δυνατότητα των self-tests συνέβαλε στην έγκαιρη διάγνωση ασυµπτωµατικών ασθενών και στον περιορισµό της διασποράς. Αξιοσηµείωτο, δε, είναι το πρόγραµµα των Κινητών Οµάδων Υγείας του ΕΟ∆Υ, που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ και για το οποίο ο Βασίλης Κικίλιας εισέπραξε τα εύσηµα από την Κοµισιόν, που το χαρακτήρισε ως «ό,τι πιο καλοξοδεµένο µπορούσε να κάνει η Ευρώπη µε τα χρήµατά της στην κορυφαία στιγµή της µάχης µε την πανδηµία». Και οι Ελληνες πολίτες, όµως, αποδίδουν τα εύσηµα στον υπουργό Υγείας για την άρτια οργάνωση του εµβολιαστικού προγράµµατος της χώρας, καθώς αυτό αποτελεί ήδη πρότυπο για την αντιµετώπιση του πολίτη από το κράτος µε σεβασµό και αξιοπρέπεια.
2

Το εντυπωσιακό είναι ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας µπόρεσε από την πρώτη µέρα να προωθήσει µεταρρυθµίσεις, η πορεία των οποίων δεν ανακόπηκε από την πανδηµία.

Επιγραµµατικά σηµειώνουµε:

 • ∆ιάθεση ογκολογικών φαρµάκων και φαρµάκων υψηλού κόστους από τα φαρµακεία της γειτονιάς.
 • Καθολική εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου.
 • Πολιτική τιµολόγησης φαρµάκων, καθώς νοµοθετήθηκε µηδενική αύξηση στις τιµές τους.
 • Το 2020 ήταν η πρώτη χρονιά που µειώθηκε το clawback.
 • Ιδρυση του Οργανισµού ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο∆ΙΠΥ).
 • Εκπόνηση προγράµµατος αξιολόγησης των διοικητών νοσοκοµείων.
 • Αναβάθµιση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).
 • Ιδρυση περιφερειακού γραφείου του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) στην Αθήνα για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών.
 • Αναδιοργάνωση ΕΚΑΒ και απορρόφηση του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ).