Με βήµα ταχύ, τα ελληνικά πανεπιστήµια διεκδικούν τη θέση που τους αξίζει στον διεθνή ακαδηµαϊκό χάρτη, καθώς εµβληµατικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, κυρίως από τις ΗΠΑ, ιδρύουν παραρτήµατα για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα µας, µε το στοίχηµα της εξωστρέφειας να φαίνεται πως κερδίζεται.

Τα ελληνικά πανεπιστήµια αλλάζουν µέσα από σειρά στοχευµένων παρεµβάσεων που προσπερνούν τις θεσµικές αγκυλώσεις, αλλάζουν σελίδα και µπαίνουν στην εποχή της διεθνοποίησης. Οι συνεργασίες µε τα κορυφαία αµερικανικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα Columbia, Yale, Harvard και William & Mary εγκαινιάζουν την αρχή µιας νέας πορείας µέσα στη διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα, όπου τα ελληνικά ιδρύµατα θα αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες Ελληνες και ξένους φοιτητές και ακαδηµαϊκούς, ενώ φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι η συνέργεια µε φηµισµένα ιδρύµατα του εξωτερικού να συµβάλει στην εξάλειψη του «brain drain».

Ο γενικός γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Αποστόλης ∆ηµητρόπουλος, µιλά στα «Π» για τις διεθνείς συνεργασίες και τους στόχους για τα ελληνικά ιδρύµατα: «Η συνεργασία µε ξένα πανεπιστήµια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση, καθώς εξυπηρετεί τον στρατηγικό µας στόχο για τη µετατροπή της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης».

567

Οπως σηµειώνει ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας, πέρα από τη συµµετοχή των ελληνικών πανεπιστηµίων σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, το υπουργείο στηρίζει µε πρωτοβουλίες τις συνεργασίες µε αµερικανικά πανεπιστήµια, µε βρετανικά, ιδιαίτερα µετά το Brexit, αλλά και µε την Κίνα, ενώ προαναγγέλλει αντίστοιχες συνεργασίες στην ίδια κατεύθυνση µε τη Ρωσία και την Ινδία στο προσεχές διάστηµα.

«Για την καλύτερη προώθηση αυτού του στόχου στηρίζουµε την πλατφόρµα “Study in Greece”, που παρέχει πληροφορίες και όλες τις δυνατότητες των ελληνικών πανεπιστηµίων για διεθνή συνεργασία και προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες. Το άνοιγµα των ελληνικών πανεπιστηµίων αποτελεί τεράστιας σηµασίας γέφυρα των ελληνικών πανεπιστηµίων µε τον απόδηµο ελληνισµό και δίνει µεγάλες δυνατότητες, που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, ώστε να αξιοποιηθεί ο Ελληνισµός της Oµογένειας και να συµβάλει όχι µόνο στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας, αλλά ευρύτερα στην ανάπτυξη της χώρας», δηλώνει στα «Π» ο κ. ∆ηµητρόπουλος.

∆ιεπιστημονικό πρόγραμμα

Μία από τις εµβληµατικές συνεργασίες που αναµένεται να ενισχύσει το ακαδηµαϊκό brand της Ελλάδας είναι αυτή του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε το Harvard, µέσω της Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας «Harvard Chan School», µε αντικείµενο τις µεταναστευτικές σπουδές. Σε πρώτη φάση, θα λειτουργήσει από φέτος ένα εντατικό θερινό σχολείο, διάρκειας τριών εβδοµάδων, το οποίο θα συνδυάζει διαλέξεις, σεµινάρια και εργασίες πεδίου σε ένα διεπιστηµονικό πρόγραµµα σπουδών που θα καλύπτει τις νοµικές, πολιτικές, ιατρικές και επικοινωνιακές διαστάσεις των περιφερειακών µεταναστευτικών ροών και προτύπων.

Ακόµα µία στρατηγικής σηµασίας συνεργασία για το ΕΚΠΑ, που ενισχύει τον διεθνή προσανατολισµό του ιστορικού πανεπιστηµίου, είναι αυτή µε το Yale, µέσα από την ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας για τις περιβαλλοντικές επιστήµες και τη δηµόσια υγεία. «H εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισµός του πανεπιστηµίου αποτελεί», όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μ.-Α. ∆ηµόπουλος, «σηµαντικό στρατηγικό στόχο. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προώθηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του πανεπιστηµίου και την ανάδειξη της διεθνούς φυσιογνωµίας του».

ΑΠ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: Η συνεργασία µε ξένα πανεπιστήµια εξυπηρετεί τον στρατηγικό µας στόχο για τη µετατροπή της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης


Ιστορική ηµέρα ήταν η 10η Νοεµβρίου 2021 για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς υπεγράφη η συµφωνία µεταξύ του Columbia University και του ΕΜΠ για το διπλό πτυχίο. Το πρωτοπόρο πρόγραµµα του «dual degree», που θεσπίστηκε ανάµεσα στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύµατα, προβλέπει την απονοµή δύο πτυχίων: του µεταπτυχιακού τίτλου σε διάφορες ειδικότητες µηχανικών από το C.U. και του διπλώµατος (integrated master) σε διάφορους κλάδους από το ΕΜΠ. Σηµαντική είναι ακόµα η συνεργασία του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε το δεύτερο παλαιότερο ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, το William & Mary.

Επίσης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης σύναψε συνεργασία µε τα πανεπιστήµια της Κίνας, και συγκεκριµένα µε το Xi’an Jiaotong University και το Shandong Agricultural University, και το Πανεπιστήµιο Πάτρας µε το Fujian University of Technology, µε στόχο να δροµολογηθούν συνέργειες, όπως η δηµιουργία κοινών προγραµµάτων σπουδών, η ανταλλαγή φοιτητών, η εκµάθηση αµφότερων των γλωσσών στις δύο χώρες, η ενδυνάµωση πολιτισµικών ανταλλαγών και η εκπόνηση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων µεταξύ των ελληνικών και των κινεζικών ιδρυµάτων. Επιπροσθέτως, το Πανεπιστήµιο της Πάτρας, σε συνεργασία µε το Southwest University στην Κίνα, ξεκινάει νέο κοινό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών στην αρχαία ελληνική και αρχαία κινεζική φιλοσοφία.