Δύο αλλά όχι ξένοι
Δύο αλλά όχι ξένοι Σπύρος Χαριτάτος Μπάγια Αντωνοπούλου
prostima
Ελλάδα

ΚΟΚ: Τι ισχύει για τη μούντζα και το πρόστιμο για αγενή συμπεριφορά των οδηγών

Διοικητικό πρόστιμο για αγενή συμπεριφορά οδηγού ισχύει ως ποινή ήδη εδώ και πολλά χρόνια, τόσο με τον τωρινό ΚΟΚ, όσο και με τον παλαιότερο

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε μια φήμη ότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας θα τιμωρεί με 100 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας τους οδηγούς που θα μουντζώνουν άλλους οδηγούς ή πεζούς.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί, καθώς δεν υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο Μεταφορών για ψήφιση νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πόσω μάλλον για ένα νέο πρόστιμο που θα αφορά τη μούντζα κατά την οδήγηση.

Άλλωστε, διοικητικό πρόστιμο (σήμερα ύψους 100 ευρώ) για αγενή συμπεριφορά οδηγού ισχύει ως ποινή ήδη εδώ και πολλά χρόνια, τόσο με τον τωρινό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όσο και με τον παλαιότερο.

Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο απρεπούς συμπεριφοράς εντάσσεται και η μούντζα... Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 12 του ΚΟΚ (Ν. 2696/1999), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 17 του Ν.3710/2008, προβλέπονται τα παρακάτω:

7. Οι οδηγοί οχημάτων οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους πεζούς και στους άλλους οδηγούς. Οι οδηγοί των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μετά ή άνευ μετρητού, ως και οί οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των τουριστικών οχημάτων, οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους επιβάτες.

11. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 7 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων ευρώ. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για δέκα (10) ημέρες και ο επιβάτης που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό ευρώ. (…)

Πλέον, βάσει του Ν. 4530/2018, άρθρο 28 παρ. 5, τα πρόστιμα που αναφέρονται στον ΚΟΚ ισχύουν μειωμένα κατά 50%, δηλαδή η παραπάνω διάταξη του άρθρου 12 παρ. 11 (πρώτο εδάφιο) μπορεί να διαβάζεται πλέον ως επιβολή διοικητικού προστίμου εκατό (100) ευρώ. Επιπρόσθετα, σε όσους παραβαίνουν την παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΟΚ (δηλαδή παραβαίνουν την υποχρέωση ευγενούς συμπεριφοράς), επιβάλλεται επιπρόσθετα, και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 2696/1999, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 2963/2001.

Το πρόστιμο και η επιβολή κυρώσεων δεν αφορά μόνο στη μούντζα αλλά και άλλες απρεπείς χειρονομίες.