Στο επίκεντρο των ελέγχων των επιθεωρητών εργασίας βρέθηκαν η μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων του 2022 και η καταστρατήγηση του ωραρίου την περίοδο των εορτών.

Συγκεκριμένα, συνολικά έγιναν 612 καταγγελίες που αφορούσαν στη μη καταβολή δώρου σε 2.131 εργαζόμενους.

Έπειτα από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, 232 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση και καταβλήθηκαν σε 1.186 εργαζόμενους τα οφειλόμενα ποσά (582.762 ευρώ).

Σε 34 περιπτώσεις μη καταβολής κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, μετά από τη διαβίβαση μηνυτήριων αναφορών στα Αστυνομικά Τμήματα.

Παράλληλα, κατά την περίοδο εφαρμογής του εορταστικού ωραρίου και του ανοίγματος των καταστημάτων τις αντίστοιχες Κυριακές, οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας διενήργησαν 901 ελέγχους σε εμπορικά καταστήματα που απασχολούν 4.291 εργαζόμενους.

Σε 162 περιπτώσεις διαπιστώθηκε παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι αφορούσαν στα χρονικά όρια εργασίας, την εβδομαδιαία ανάπαυση, την αδήλωτη εργασία, την υπερωριακή απασχόληση, τη μη υποβολή δήλωσης οργάνωσης χρόνου εργασίας και τη μη υποβολή συμπληρωματικού πίνακα.

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβλήθηκαν 73 πρόστιμα, συνολικού ποσού 221.850 ευρώ. Ακόμα εννέα έλεγχοι είναι σε εξέλιξη.