Μετά τα μέσα μαζικής μεταφοράς καταργούνται και στα σχολεία όλα τα μέτρα που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού. Έτσι λοιπόν, οι απουσίες δεν θα δικαιολογούνται και θα προσμετρούνται κανονικά.
Μάλιστα, ανακοινώθηκε νέα ΚΥΑ με την οποία καταργούνται όλα τα περιοριστικά μέτρα στα σχολεία. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν θα ισχύει η πενθήμερη καραντίνα για τους μαθητές που νοσούν με κοροναϊό και οι απουσίες θα μετρούν κανονικά.
Κανονικά θα υπολογίζονται και οι απουσίες λόγω γρίπης, οι οποίες μέχρι τώρα καταγράφονταν, αλλά δεν προσμετρούνταν.

Η ΚΥΑ για την κατάργηση μέτρων

«Καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/7.9.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4695)».