Στο 90 και 1
Στο 90 και 1 Κώστας Γκόντζος Διονύσης Βερβελές
kalpi
Ελλάδα

Εκλογές: Τι ισχύει για την εκλογική άδεια σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εργαζομένων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εργαζομένων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές . Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια. Σε περίπτωση που συμπέσουν οι εκλογές στο διάστημα της αδείας, διακόπτεται η άδεια, χορηγούνται οι ημέρες ειδικής αδείας εκλογών και η κανονική άδεια συνεχίζεται μετά από την ειδική άδεια εκλογών.

Βάσει των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες, ο αριθμός των ημερών άδειας εξαρτάται από την απόσταση και έχει συνήθως ως εξής:

Για εργαζόμενους με πενθήμερο

από 200 – 400 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα
από 401 και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες
για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες

Για εργαζόμενους με εξαήμερο

από 100 – 200 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα
από 201 – 400 χλμ., δύο εργάσιμες ημέρες
από 401 και πάνω, τρεις εργάσιμες ημέρες
για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες».