Το σύστηµα ΣΑΜ (Σύστηµα Ασφαλούς Μετάδοσης) για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει ήδη τεθεί σε εφαρµογή, ενώ φέτος αυξάνεται η ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής) σε 15 τµήµατα πανεπιστηµίων, προοιωνιζόµενη άνοδο των βάσεων. Παράλληλα, ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, δηλώνει στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» ότι «όλα είναι έτοιµα για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων». Επιπλέον, τονίζει ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη οι πρόβες µε την εκποµπή ενδεικτικών θεµάτων µέσω του συστήµατος ΣΑΜ, δηλαδή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης, το

οποίο είναι γρήγορο και αξιόπιστο». Οι δοκιµές θα συνεχιστούν µέχρι την τελευταία στιγµή, ενώ έγινε και µία συνάντηση του υπουργείου Παιδείας µε τους υπευθύνους άλλων εµπλεκόµενων φορέων, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΚΑΒ, για την προετοιµασία της οργάνωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ανακοίνωση βάσεων

Σύµφωνα µε τον γ.γ. του υπουργείου, περί τα τέλη του Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθµολογίες των υποψηφίων και στα τέλη Ιουλίου ή τις δύο-τρεις πρώτες ηµέρες του Αυγούστου οι βάσεις εισαγωγής, προκειµένου να έχουν περισσότερο χρόνο σε σχέση µε το παρελθόν οι υποψήφιοι να αναζητήσουν σπίτι στην περίπτωση που εισαχθούν µακριά από τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους. Σηµειώνεται ότι, στο πνεύµα του καλύτερου προγραµµατισµού, µε νοµοθετική ρύθµιση της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραµέως, θεσµοθετήθηκε η ανακοίνωση του προγράµµατος των Πανελλαδικών να γίνεται κάθε χρόνο πριν από τις 15 Σεπτεµβρίου.

Να σηµειωθεί ότι 15 τµήµατα πανεπιστηµίων αποφάσισαν άνοδο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Πρόκειται κυρίως για ελκυστικές σχολές, µε «καλά» γνωστικά αντικείµενα, όπως σχολές Πληροφορικής, Νοσηλευτικής και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, που ανεβάζουν τον πήχη δυσκολίας.


Βαθμολόγηση

Aλλαγές θα ισχύσουν στη βαθµολόγηση των επιµέρους θεµάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ στην εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών δίνονται ερωτήσεις από ένα διδαγµένο στο σχολείο κείµενο και από ένα αδίδακτο. Από φέτος κόβεται η µία από τις δύο ερωτήσεις στο διδαγµένο κείµενο, για την οποία το άριστα ήταν 2 µονάδες στις 20. Αυτές οι 2 µονάδες θα δοθούν στη µετάφραση του αδίδακτου, το άριστα του οποίου από 8 στις 20 µονάδες θα είναι 10 µονάδες στις 20.

Επίσης, στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας δίνονται πέντε θέµατα. Η αλλαγή που θα ισχύει από φέτος είναι ότι το άριστα για το πρώτο θέµα, η περίληψη που καλούνται να κάνουν οι υποψήφιοι, θα είναι 20 µονάδες στις συνολικά 100, από 15 µονάδες που ήταν έως πέρυσι.

Παράλληλα, πτώση των βάσεων προβλέπεται στις στρατιωτικές σχολές, για να µείνουν κενές θέσεις, καθώς απαιτείται στελέχωση. Υπάρχει, έτσι, διόρθωση της ΕΒΕ, ενώ και ο αριθµός εισακτέων αυξήθηκε στους 950 (από 847 πέρυσι). Η Σχολή Ευελπίδων ανακοίνωσε αλλαγή στην ΕΒΕ, µε τον συντελεστή να πέφτει από το 1,2 στο 1 για τους φετινούς υποψηφίους.

Λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής πέρυσι στη Σχολή Ευελπίδων (ειδικότητα Οπλα) από τις 226 θέσεις που ορίσθηκαν έµειναν κενές οι 139, στη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Στρατού (ΣΜΥ) από τις 197 θέσεις έµειναν κενές οι 42 και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίµων από τις 41 έµειναν κενές οι 16 θέσεις.

Νέα τμήματα

Δύο τµήµατα, τα Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) και Γεωπονίας (Μεσολόγγι), προστίθενται στα Επιστηµονικά Πεδία Επιστηµών Υγείας και Ζωής και Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών. Επίσης, νέα τµήµατα προσφέρονται στους υποψηφίους του 4ου πεδίου. Πρόκειται για οκτώ τµήµατα που ανήκαν στο 2o και στο 3o Πεδίο και προστίθενται και στο 4ο. Σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες για το ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024 ανέρχεται σε 68.574, από 68.394 πέρσι, δηλαδή αύξηση 180 θέσεων. ∆υνατότητα υποβολής ξεχωριστού µηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα δηµόσια ΙΕΚ έχουν όσοι υποψήφιοι δεν καταφέρουν να εισαχθούν σε κάποιο ΑΕΙ.


Εξετάσεις

Υπενθυµίζεται ότι στις 18 Μαΐου ολοκληρώθηκαν τα µαθήµατα για όλες τις τάξεις του Λυκείου, προκειµένου στη συνέχεια να πραγµατοποιηθούν οι προαγωγικές και ενδοσχολικές εξετάσεις. Στα Γυµνάσια, τα µαθήµατα θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαΐου και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο διάστηµα 1-15 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν µε το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας), ενώ και τα ΕΠΑ.Λ. ξεκινούν επίσης µε το µάθηµα των Νέων Ελληνικών. Οι εξετάσεις για τα ειδικά µαθήµατα θα ξεκινήσουν στις 17 Ιουνίου, θα συνεχιστούν µε τα Γαλλικά, που εξετάζονται στις 27 Ιουνίου, τα Ισπανικά στις 28 και θα ολοκληρωθούν µε τα Ιταλικά στις 29 Ιουνίου.

Oι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους µαθητές της Γ’ Λυκείου θα πραγµατοποιηθούν πριν από τις Πανελλαδικές, από τις 23 έως τις 30 Μαΐου, ενώ οι εξετάσεις για τους µαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου θα πραγµατοποιηθούν από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου.