Αναδρομικά έως 35.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν μέσα στο καλοκαίρι (Ιούλιο και Αύγουστο) περί τους 40.000 δικαιούχους παράλληλης ασφάλισης, καθώς εκκρεμεί επί επτά έτη, από το 2016, ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους. Ήδη έχει αρχίσει ο επανυπολογισμός με νέο λογισμικό και αποδόθηκαν περί τις 7.000 συντάξεις, αλλά -σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ)- υπάρχουν λάθη, τα οποία και επανελέγχονται.

Σε μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε το ΕΝΔΙΣΥ, με συμπληρωματικό υπόμνημα, ενημερώνει με σημειώματα σύνταξης των συγκεκριμένων μελών ότι ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις συντάξεις τους έως και σήμερα. Να σημειωθεί ότι τα χρόνια ασφάλισης σε δύο επαγγέλματα μετά το 2017 δεν έχουν προσαύξηση αλλά ενισχύουν το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Τι προβλέπεται

Πρόκειται για προσαυξήσεις σε συνταξιούχους, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τον Μάιο του 2016, οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, και έλαβαν τη μία, κύρια σύνταξή τους, όμως εκκρεμεί ο υπολογισμός του ποσού από το δεύτερο ή τρίτο (για όσους είχαν) Ταμείο, που θα έρθει να προστεθεί στο αρχικό ύψος της κύριας σύνταξης, λόγω παράλληλης απασχόλησης. Και αυτό γιατί οι ασφαλισμένοι δικαιούνται -για το διάστημα της παράλληλης ασφάλισής τους έως το 2016- προσαύξηση 0,075% στο ποσοστό αναπλήρωσης που θα δοθεί επιπλέον στη σύνταξη, καθώς πλήρωναν εισφορές ταυτόχρονα σε δύο Ταμεία.

• Για παράδειγμα, συνταξιούχος με ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έως το 2016, που αποχώρησε το 2017 και πήρε τη σύνταξη του ΙΚΑ, δικαιούται την προσαύξηση σύνταξης από τον παράλληλο χρόνο στον ΟΑΕΕ. Αν είχε στο ΙΚΑ 35 έτη και στον ΟΑΕΕ 20 χρόνια παράλληλης, θα λάβει προσαύξηση 30% επί των ασφαλιστέων ή συντάξιμων αποδοχών του ΟΑΕΕ. Δηλαδή, αν οι συντάξιμες αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ, θα πάρει 300 ευρώ τον μήνα επιπλέον στη σύνταξη του ΙΚΑ. Αν βγήκε το 2017, τα αναδρομικά που δικαιούται για τα πέντε χρόνια ανέρχονται σε περίπου 18.000 ευρώ.

• Επίσης, συνταξιούχος του Δημοσίου κατηγορίας ΠΕ4 με παράλληλο χρόνο 27 ετών, θα έχει προσαύξηση στην ήδη υπάρχουσα σύνταξη του Δημοσίου 478,61 ευρώ τον μήνα μεικτά. Παράλληλα ο συνταξιούχος θα λάβει πάνω από 35.000 ευρώ αναδρομικά, επίσης μεικτά.

Ποιους αφορά

Το θέμα αφορά γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους με σύνταξη από Δημόσιο, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών, αλλά και δημοσίους υπαλλήλους με παράλληλη απασχόληση και ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, λόγω ύπαρξης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ). Στις περιπτώσεις εκκαθάρισης, οι συντάξιμες αποδοχές ξεπερνούν επιπλέον τα 300 ευρώ τον μήνα.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος μηχανικός με ασφάλιση σε ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο αρχικά έλαβε σύνταξη μόνο από το Δημόσιο. Από ΤΣΜΕΔΕ λαμβάνει πλέον προσαύξηση 180 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά 4 ετών από τον Μάιο του 2018, συνολικά ποσό ύψους 9.185 ευρώ μεικτά. Διευκρινίζεται ότι ο μηχανισμός της προσαύξησης για την παράλληλη ασφάλιση αφορά μόνον όσους συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου είχαν παράλληλη ασφάλιση, λόγω του συγκεκριμένου νόμου δικαιούνται προσαύξηση επί της σύνταξης που έχουν ήδη λάβει και αυτό με τον επανυπολογισμό των συντάξεων από 1ης/1/2019.

Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε δύο ή και περισσότερα Ταμεία δικαιούνται το μεγαλύτερο πακέτο αναδρομικών που δόθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς πρόκειται για οφειλόμενα από τις προσαυξήσεις συντάξεων. Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν αίτηση για παράλληλη σύνταξη από την 1η Ιουλίου 2022 και έπειτα, χάρη στο νέο λογισμικό το οποίο λειτουργεί ο e-ΕΦΚΑ έκτοτε, έχουν ελάχιστο χρόνο αναμονής.

Ενδεικτικά παραδείγματα

1. Ασφαλισμένος με 40 χρόνια, εκ των οποίων τα 25 παράλληλα σε δύο Ταμεία, με συντάξιμο μισθό έστω 1.500 ευρώ, δικαιούται είτε δύο ανταποδοτικές συντάξεις με τους συντελεστές των 40 ετών και των 25 ετών ασφάλισης είτε μία ανταποδοτική για τα 40 έτη και προσαύξηση σύνταξης για τα 25 έτη παράλληλης ασφάλισης. Με δύο ανταποδοτικές συντάξεις, ο ασφαλισμένος θα πάρει 750 ευρώ για τα 40 έτη και μαζί με τα 384 ευρώ από την εθνική σύνταξη θα φτάσει στα 1.134 ευρώ, ενώ με τη δεύτερη ανταποδοτική για τα 25 έτη θα πάρει άλλα 310 ευρώ (χωρίς δεύτερη εθνική). Συνολικά θα βγάλει 1.444 ευρώ σύνταξη.

2. Αν, όμως, ο ίδιος ασφαλισμένος ζητήσει τα 25 έτη παράλληλης ασφάλισης να τα πάρει ως προσαύξηση σύνταξης με συντελεστή 0,075% για τις επιπλέον εισφορές του επί τα έτη, επί τις αποδοχές, το ποσό που προκύπτει είναι 562,5 ευρώ επιπλέον στις αποδοχές (0,075 επί 0,20 επί 25 επί 1.500 = 562,5€) και στο σύνολο θα έχει απολαβές 1.696,5 ευρώ.