Στις ελληνικές εκλογές έχει αφιερώσει ένα doodle η Google σήμερα 25/06.

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου, το Doodle της Google ανέφερε πως ήταν οι πρώτες εκλογές από το 1990 στις οποίες δεν θα ισχύσει το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, που καταργήθηκε με τον νόμο 4406/2016, αλλά εκείνο της απλής αναλογικής.

Αυτήν τη φορά δεν υπάρχει κάποιο κείμενο που να συνοδεύει το doodle.

Το δεύτερο doodle της Google για σήμερα είναι αφιερωμένο στην Ημέρα Κράτους της Σλοβενίας.