Από 19 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2023 και στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας - Αρμενίας έτους 2023, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ), το Σχολείο Τεχνικής Αναρρίχησης με τη συμμετοχή 33 στελεχών, εκ των οποίων 5 από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Αρμενίας.

Η εκπαίδευση μεταξύ άλλων περιέλαβε τα παρακάτω αντικείμενα:

• Αναρρίχησης – καταρρίχησης σε πύργο τεχνικής αναρρίχησης και σε βραχώδη περιοχή.

• Καταρρίχησης από Ε/Π.

• Διακομιδή- μεταφορά τραυματία σε ορεινή περιοχή.