Στον «αέρα» του διαδικτύου βρίσκονται από σήμερα τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τα ονόματα των εισακτέων, τα οποία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου (https://results.it.minedu.gov.gr )

Από τις 12 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές και η σχετική αναλυτική εγκύκλιος θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.