«Βυθίστηκε κάτω από τα νερά» της φονικής κακοκαιρίας «Daniel» ο θεσσαλικός κάµπος και µαζί του το 5% του παραγόµενου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας.

Κι αυτό καθώς, πέρα από την πρωτοκαθεδρία της θεσσαλικής γης σε γαλακτοκοµικά προϊόντα, είναι πρώτη µεταξύ των ελληνικών περιφερειών και στο σκληρό σιτάρι και το κριθάρι, στα βιοµηχανικά φυτά, όπως το βαµβάκι και η ντοµάτα, και σε αρκετά φρούτα και ξηρούς καρπούς, όπως αχλάδια, κάστανα και αµύγδαλα.

Στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία της χώρας µε 5,2%

Πιο αναλυτικά, από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας συµµετέχει στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) της χώρας µε 5,2%. Σύµφωνα δε µε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης της Θεσσαλίας για την προγραµµατική περίοδο 2021-2025, συµβάλλει κατά 6% στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας, ενώ η φυτική παραγωγή της την καθιστά ηγέτιδα µεταξύ των περιφερειών, αφού το µερίδιό της στο σκληρό σιτάρι-ζυµαρικά ανέρχεται σε 30% της ελληνικής παραγωγής σε αξία, στο βαµβάκι σε 35%, στα βιοµηχανικά φυτά σε 30%, µε εξειδίκευση στα αχλάδια, ροδάκινα, στη βιοµηχανική ντοµάτα, µε µερίδιο στην παραγωγή πάνω από το 50%, στους χυµούς, στα νωπά λαχανικά µε µερίδιο 22%, στα όσπρια µε 40%, στους ξηρούς καρπούς και ιδιαίτερα στην παραγωγή αµυγδάλου µε το 50% της παραγωγής της χώρας.

Στη ζωική παραγωγή, ο σηµαντικότερος κλάδος της κτηνοτροφίας είναι η αιγοπροβατοτροφία, που συµβάλλει στο 58% της εθνικής ζωικής παραγωγής. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, στην περιοχή παράγεται το 20% του εγχώριου πρόβειου γάλακτος και το 16% του γίδινου γάλακτος, καθώς και το 40% της ΠΟΠ φέτας της χώρας. Ακολουθούν η βοοτροφία στο 33% της ελληνικής παραγωγής βόειου κρέατος και στο 15% του βόειου γάλακτος και η χοιροτροφία στο 25%. Στον κλάδο τροφίµων-ποτών, ο τοµέας των γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι ο πιο σηµαντικός.

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας παράγουν το 40% των µαλακών τυριών και το 25% των σκληρών τυριών, έχοντας την εθνική πρωτιά, σύµφωνα µε περυσινή µελέτη του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ. Είναι η πρώτη στο παραδιδόµενο πρόβειο γάλα και δεύτερη στο παραδιδόµενο γίδινο. Από το πρόβειο και γίδινο γάλα παράγονται δύο κατηγορίες τυριών, µαλακά (φέτα, γαλοτύρι, µανούρι, µπάτζος κ.λπ.) και σκληρά (κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα Αγράφων κ.λπ.). Επίσης σηµειώνεται ότι εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπάρχουν 59 επιχειρήσεις πιστοποιηµένες για παραγωγή φέτας από τον ΕΛΓΟ - «∆ήµητρα». Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα κρέατος, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιστοιχεί το 17,5% της παραγωγής πρόβειου κρέατος και το 11,8% του κατσικίσιου στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής, σύµφωνα µε τη µελέτη του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, που επικαλείται στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2019.

Εν τω µεταξύ, ενώ ο αγροδιατροφικός κλάδος δίνει σχεδόν τις µισές εξαγωγές της περιφέρειας, το 41% προέρχεται από τα γαλακτοκοµικά και το 37% από µεταποιηµένα λαχανικά και φρούτα.

Οινοποιία

Ειδικού βάρους είναι ο κλάδος των ποτών (οίνοι, αποστάγµατα), µε τις επιχειρήσεις του κλάδου να οινοποιούν µεγαλύτερη ποσότητα σταφυλιών από αυτήν που παράγεται στην περιφέρεια.

Ενώ διαθέτει το 6% των αµπελιών, εκεί οινοποιείται το 10,3% της συνολικής παραγωγής. Στον κατάλογο των προϊόντων µε γεωγραφική ένδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ της περιφέρειας τα κρασιά έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο. Επίσης, στα κρασιά της Θεσσαλίας υπάρχουν ποικιλίες που δεν χρησιµοποιούνται σε άλλες ελληνικές περιοχές, π.χ. Μαύρο Μεσενικόλα, Μοσχάτο Αµβούργου, καθώς και ποικιλίες όπως το Ξινόµαυρο (ΠΟΠ Ραψάνη) ή ο Ροδίτης (ΠΟΠ Αγχίαλος). Στα αποστάγµατα, τα προϊόντα µε γεωγραφική ένδειξη είναι τα τσίπουρα Θεσσαλίας και Τυρνάβου.

Στα φρούτα ξεχωρίζουν το φιρίκι Πηλίου και τα µήλα Ζαγοράς Πηλίου, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει επίσης έξι τυριά ΠΟΠ, γραβιέρα Αγράφων, που είναι αποκλειστικό της προϊόν, καθώς και φέτα, κασέρι, µανούρι, γαλοτύρι και µπάτζο. Στα προϊόντα κρέατος, στα ΠΟΠ κατατάσσονται το αρνάκι και κατσικάκι Ελασσόνας.

Τέλος, σηµειώνεται ότι µε βάση την απογραφή του 2021, στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2022, ο αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιστοιχεί στο 9% των εκµεταλλεύσεων της επικράτειας. Οι αµιγώς γεωργικές είναι το 8,3%, οι αµιγώς κτηνοτροφικές το 14% και οι µικτές αγγίζουν το 10%. Στις αροτραίες καλλιέργειες η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει µερίδιο 19%, στα αµπέλια και σταφιδάµπελα το 5,3% και στις δενδρώδεις καλλιέργειες το 5,2%.

Οσο για το ζωικό κεφάλαιο, ο πληθυσµός των βοοειδών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέρχεται σε 120.276 και αντιστοιχεί στο 19,3% της επικράτειας. Τα προβατοειδή ανέρχονται σε 1.004.788 (13%), τα αιγοειδή σε 299.936 (9,5%) και οι χοίροι σε 110.796 (15%). Επίσης, στη βιολογική κτηνοτροφία το µερίδιο της Θεσσαλίας στα βοοειδή είναι 24%, στα προβατοειδή 11% και στα κατσίκια 18%.

Δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά στις 16/9/2023