Σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί σήμερα, Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα στο gov.gr, προκειμένου οι πολίτες να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται για το ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, θα πρέπει να έχει μαζί του την παλαιά ταυτότητα, αλλά και πληρωμένο ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 10 ευρώ. Στις επόμενες 7-10 ημέρες ο πολίτης θα λαμβάνει γραπτό μήνυμα προκειμένου να περάσει να παραλάβει τη νέα του ταυτότητα.

Η διάρκεια ισχύος των ταυτοτήτων θα είναι τα 10 χρόνια και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις νέες ψηφιακές ταυτότητες θα αναγράφονται στην εμπρόσθια όψη ο αριθμός ταυτότητας, η φωτογραφία, επώνυμο-όνομα-φύλο-ιθαγένεια, οι ημερομηνίες γέννησης, έκδοσης και λήξης, η αρχή έκδοσης, ο αριθμός πρόσβασης Κάρτας-CAN και η υπογραφή κατόχου. Στην οπίσθια όψη θα περιλαμβάνονται τα ονόματα πατέρα-μητέρας, τόπος γέννησης, η ομάδα αίματος και το ύψος.

Εκτός από τα Αστυνομικά Τμήματα, άτομα με αδυναμία μετακίνησης, νοσηλευόμενοι και κρατούμενοι θα μπορούν να κάνουν την αίτησή τους σε κάποια εκ των 60 συνολικά φορητών κλιμακίων.