Στη «τσιμπίδα» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πιάστηκαν δύο δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς από τον έλεγχο των δηλώσεων Πόθεν Έσχες διαπιστώθηκε η διατήρηση λογαριασμών που δεν καλύπτονταν από τα εισοδήματά τους.

Eθνική Αρχή Διαφάνειας: Δαπάνες που δεν καλύπτονταν από τα οικογενειακά εισοδήματα 

Στους λογαριασμούς υπαλλήλου υπουργείου και της συζύγου του βρέθηκαν καταθέσεις εκτός μισθοδοσίας και τόκων συνολικού ποσού 193.000 ευρώ, οι οποίες δεν αιτιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι οικογενειακές δαπάνες του υπαλλήλου για πέντε έτη δεν καλύπτονταν από τα οικογενειακά του εισοδήματα κατά συνολικό ποσό 147.000 ευρώ, άγνωστης προέλευσης.

Πάνω από 200.000 ευρώ αδικαιολόγητα σε υπάλληλο ΟΤΑ

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κατά την ελεγχόμενη περίοδο υπηρετούσε σε θέση ευθύνης, και της συζύγου του εντοπίσθηκαν καταθέσεις, εκτός μισθοδοσίας και τόκων, συνολικού ποσού 201.000,19 ευρώ, οι οποίες δεν αιτιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα.

Οι σχετικές εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, στον πειθαρχικώς προϊστάμενο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των αδικαιολογήτως κτηθέντων και στην αρμόδια ΔΟΥ για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της.