Εξαρση της σχολικής βίας έχει παρατηρηθεί περίπου δύο μήνες μετά την έναρξη του φετινού σχολικού έτους. Το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην εφαρμογή του νόμου για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας εγκαινιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών. Όπως είπε η υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Δόμνα Μιχαηλίδου θα δημιουργηθεί εξειδικευμένη τετραμελής ομάδα ειδικών (task force), με σκοπό να ενημερώνει άμεσα την εκπαιδευτική κοινότητα για το πώς πρέπει να δράσει για τις περιπτώσεις βίας στα σχολεία.

Η ομάδα των ειδικών θα εξετάζει τις καταγγελίες που θα λαμβάνονται στην Ειδική Ψηφιακή Πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας. Η ομάδα θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με το σχολείο για την εξέλιξη του ζητήματος, θα εποπτεύει και όποτε χρειαστεί θα πραγματοποιεί και επιτόπιες επισκέψεις. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, δηλαδή ποιος θα καταγράφει και πώς θα χρησιμοποιείται η πληροφορία.

Ομάδες δράσης για την βία ανηλίκων

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου, αυτές οι ομάδες δράσης θα λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αποτελούμενες από τον διευθυντή Εκπαίδευσης, έναν σύμβουλο Εκπαίδευσης, έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό, ώστε να υπάρχει εποπτεία του προγράμματος κατά της σχολικής βίας σε τοπικό επίπεδο. Το συνολικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης, με στόχο την πρόληψη, αντιμετώπιση και προστασία παιδιών και εφήβων από κάθε μορφή βίας και σχολικού εκφοβισμού. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχει ο σύμβουλος Σχολικής Ζωής, o εκπαιδευτικός στον οποίο θα μιλούν ευκολότερα οι μαθητές για θέματα που δημιουργούν «σκηνικό εκφοβισμού» στη σχολική κοινότητα. Στόχος είναι σε κάθε σχολείο ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός να είναι υπεύθυνοι αντιμετώπισης της σχολικής βίας και εκφοβισμού και να λειτουργούν ως σημείο αναφοράς και ενημέρωσης για θέματα σχολικού εκφοβισμού.

Στην πλατφόρμα οι μαθητές θα αναφέρουν περιστατικά συμπληρώνοντας την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα καταγραφής περιστατικού ανώνυμα ή επώνυμα, ενώ οι γονείς θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά επώνυμα.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή