Για μια ακόμα φορά η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε κλήρωση που δίνει τη δυνατότητα σε 9 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου σχολείων της επικράτειας να πετάξουν με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Προστάτη του Όπλου Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Tα αποτελέσματα της κλήρωσης όπως αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας


1. Αριθμός αίτησης 17 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF,

2. Αριθμός αίτησης 19 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF,

3. Αριθμός αίτησης 25 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF,

4. Αριθμός αίτησης 52 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF,

5. Αριθμός αίτησης 102 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF,

6. Αριθμός αίτησης 116 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF,

7. Αριθμός αίτησης 144 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF,

8. Αριθμός αίτησης 171 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF και

9. Αριθμός αίτησης 322 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF.

Όπως αναφέρεται σχετικά:

- Οι ανωτέρω μαθητές/τριες θα πρέπει να παρουσιασθούν την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 κι ώρα 08:00 στο κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) [Π. Κανελλοπούλου 3, (εντός Στρατοπέδου 251ΓΝΑ)] έχοντας μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Το δελτίο ταυτότητας και το ατομικό βιβλιάριο υγείας,

β. Την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής θεωρημένη από τα κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,

• Για ανήλικους μαθητές απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων, με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής - γονικής συναίνεσης από τον καθένα γονιό χωριστά,

γ. Βεβαίωση οικείου λυκείου όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου μαθητή και η τάξη.

- Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 08:00 να βρίσκονται στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής, για την εκτέλεση των πτήσεων.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζονται τα εξής:

- Tην Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, κατά τις υγειονομικές εξετάσεις στο ΚΑΙ επιτρέπεται ως συνοδός μόνο ένας γονέας ανά μαθητή/τρια,

- Στην εκδήλωση, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, θα συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες που θα περατώσουν με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στο ΚΑΙ.