Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη σήμερα (23/11), μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δρ. Βασιλική Λαζαράκου.Το Μνημόνιο, το οποίο συντάχθηκε και με τη συνεργασία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών για μια κοινή προσπάθεια σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, επισφραγίζει μια μακρόχρονη και πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχοντας ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιστημονικής γνώσης και της ουσιαστικής άσκησης των φοιτητών σε περιβάλλοντα προσομοίωσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.Επιδίωξη του έργου για το Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό είναι η διάδοση – διάχυση – απόκτηση χρηματοοικονομικών γνώσεων, χρηματοοικονομικής παιδείας και η απόκτηση δεξιοτήτων σε σχέση με τα πιο πάνω. Στόχος είναι οι ενημερωμένοι πολίτες με γνώση και ικανότητες, να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν την εικόνα της οικονομίας, τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τη λειτουργία των αγορών, ώστε να δύνανται να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις στη διαχείριση των χρηματικών τους πόρων, για την οικονομική τους ευημερία, σφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην κοινωνία.Τα δύο μέρη συμφωνούν, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, εντός του οποίου δραστηριοποιείται το καθένα από αυτά, να επιδιώξουν και να ενθαρρύνουν τις αμοιβαίες επαφές και συνεργασίες μεταξύ μελών του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών, σε κάθε είδους ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο, εργαστήρια και προγράμματα, με σκοπό την υλοποίηση κοινών επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρευρέθησαν επίσης: η κ. Καλλιόπη Μπενετάτου, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Καινούργιος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Καθηγητής κ. Αριστείδης Σάμιτας, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Καθηγητής Δημήτριος Θωμάκος, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου