Πολύ καλές εντυπώσεις έχουν αποκοµίσει τα αρµόδια στελέχη της Κοµισιόν, τα οποία τηρούν χαρακτηριστικά στάση θετικής αναµονής σχετικά µε τις ενέργειες του υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να εγκαταστήσει άµεσα το ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα, στόχος του οποίου θα είναι ο έγκαιρος εντοπισµός εκείνων των φαρµακευτικών σκευασµάτων τα οποία τελούν σε πλήρη ή µερική έλλειψη από τα ράφια των ιδιωτικών φαρµακείων της χώρας µας, προκειµένου το υπουργείο Υγείας να αναλαµβάνει πάραυτα δράση και πρωτοβουλία, προκειµένου η συγκεκριµένη έλλειψη να αντιµετωπίζεται το συντοµότερο δυνατόν.

Σύµφωνα πάντα µε πολύ καλά πληροφορηµένες πηγές των «Παραπολιτικών», ο κ. Χρυσοχοΐδης αναµένεται, µάλιστα, να αποστείλει άµεσα στην αρµόδια επίτροπο Υγείας της Ε.Ε., Στέλλα Κυριακίδου, αλλά και στις αρµόδιες υπηρεσίες της Κοµισιόν, όλα εκείνα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τεκµηριώνουν και δικαιολογούν την απόφαση του υπουργού Υγείας, η οποία εφαρµόζεται από την Τρίτη 1η Αυγούστου και αφορά την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών για 277 φαρµακευτικά σκευάσµατα.

Θετική αναμονή από Κομισιόν για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος

∆εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η ίδια η Κοµισιόν δεν έχει εκφράσει έως σήµερα γνώµη σχετικά µε την ως άνω απαγόρευση. Η µη διατύπωση γνώµης εκ µέρους της Κοµισιόν δίνει τον απαιτούµενο χρόνο στον κ. Χρυσοχοΐδη προκειµένου και η κατάσταση µε τις ελλείψεις φαρµάκων στη χώρα µας να οµαλοποιείται σταδιακά και ο χρόνος να πλησιάζει για τη θέση σε εφαρµογή του ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού συστήµατος για τη «real time» παρακολούθηση της ελληνικής αγοράς φαρµάκων.

Την ίδια στιγµή, λόγο περί… «ελεύθερης διακίνησης των εµπορευµάτων (sic) στην εσωτερική αγορά» έκανε λίαν ανορθοδόξως, στις 12 Οκτωβρίου 2023, η εκπρόσωπος της Κοµισιόν, Σάντρα Γκαλίνα, σε έγγραφη τοποθέτησή της σχετικά µε την απόφαση του κ. Χρυσοχοΐδη να απαγορεύσει τις παράλληλες εξαγωγές για 277 φαρµακευτικά σκευάσµατα, προκειµένου η χώρα µας να µη βρεθεί τον ερχόµενο χειµώνα αντιµέτωπη µε δραστικές ελλείψεις φαρµακευτικών σκευασµάτων, όπως είχε βρεθεί τον χειµώνα του 2022-2023.

Η κ. Γκαλίνα, µάλιστα, εξηγεί ότι, επειδή οι ελληνικές Αρχές δεν είχαν ενηµερώσει εγκαίρως την Κοµισιόν για τη λήψη της ως άνω απόφασης, η ίδια η Κοµισιόν αδυνατεί να εκφράσει γνώµη σχετικά µε την εν λόγω πολιτική, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας της Ε.Ε.

Με δεδοµένο, όµως, ότι η Υγεία δεν εντάσσεται στις ρυθµίσεις της Ε.Ε. περί ελεύθερης εσωτερικής αγοράς και, αντιθέτως, η εθνική κυριαρχία στα θέµατα της Υγείας µοιάζει σχεδόν απόλυτη, µε τα κράτηµέλη να έχουν την ευθύνη για τη χάραξη της εθνικής τους πολιτικής Υγείας, εύλογα ερωτήµατα προκαλεί το γεγονός ότι η συγκεκριµένη τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κοµισιόν παρουσιάζεται από ορισµένες πλευρές στη χώρα µας ως άσκηση δήθεν ασφυκτικών πιέσεων εκ µέρους της… ιδίας της Κοµισιόν προς τον Ελληνα υπουργό Υγείας, προκειµένου, λένε αυτές οι πλευρές, ο κ. Χρυσοχοΐδης να ανακαλέσει άρδην την εν λόγω πολιτική.

Υπενθυµίζεται ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε δηλώσει πρόσφατα, µε ιδιαίτερη σαφήνεια, στην ΕΡΤ1 ότι «όσα φάρµακα είναι ελλειπτικά δεν θα εξάγονται και µόνον όσα είναι σε περίσσεια θα εξάγονται».

Απρόσκοπτη και άµεση πρόσβαση στα φάρµακά των πολιτών

Εξάλλου, δηµόσια ηχηρή παρέµβαση πραγµατοποίησε στα τέλη του περασµένου Οκτωβρίου η Στέλλα Κυριακίδου. Προχώρησε σε µια ρητή αναφορά υπέρ του δικαιώµατος των Ευρωπαίων πολιτών να έχουν απρόσκοπτη και άµεση πρόσβαση στα φάρµακά τους.

Συγκεκριµένα, η επίτροπος Υγείας της Ε.Ε. ανέφερε σε εκδήλωση για την Υγεία, την οποία διοργάνωσε, στις 26 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, το διεθνές περιοδικό «Politico», ότι «απαράδεκτο (είναι) στην εποχή µας πολίτες, ασθενείς να µην έχουν πρόσβαση στα φάρµακα που χρειάζονται, όταν τα χρειάζονται», ενώ η ίδια προσέθεσε, επίσης, µε νόηµα ότι τα προβλήµατα «δεν λύνονται σε µία νύχτα».

Μάλιστα, είναι η ίδια η κ. Κυριακίδου, η οποία, σε επιστολή της προς τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, µε ηµεροµηνία 9 Αυγούστου 2023 και αριθµό πρωτοκόλλου C(2023) 5545 fi nal, µε αφορµή ανάλογο θέµα για 26 εµβόλια, τάσσεται σαφώς υπέρ του µέτρου της στοχευµένης απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών φαρµακευτικών σκευασµάτων και υπογραµµίζει, µεταξύ άλλων, τα εξής σχετικά: «Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα σύστηµα προηγούµενης κοινοποίησης των εξαγωγών από τις επιχειρήσεις (σ.σ.: εννοεί τις φαρµακαποθήκες), στο πλαίσιο του οποίου οι Αρχές θα µπορούν να αρνούνται τις εξαγωγές κατά περίπτωση, βάσει σαφών κριτηρίων και µόνο όταν εντοπίζονται ελλείψεις ή κίνδυνοι ελλείψεων, και το οποίο θα είναι καλά στοχευµένο και περιορισµένο χρονικά. Ενα τέτοιο σύστηµα θα παρείχε ασφάλεια δικαίου, θα επέτρεπε τη διατήρηση της ροής των εξαγωγών, µετριάζοντας παράλληλα την εµφάνιση ελλείψεων και αποτρέποντας την κερδοσκοπική στρέβλωση των κανονικών αλυσίδων εφοδιασµού».

Εν αναµονή, συνεπώς, της εφαρµογής του ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού συστήµατος για τη real time παρακολούθηση της αγοράς φαρµάκων της χώρας µας…

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά»