Χαμηλές βαθμολογίες πήραν και φέτος οι Έλληνες μαθητές στον διεθνή διαγωνισμό PISA. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες και αφορούν το 2022, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των κρατών που σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις από τον μέσο όρο των 80 χωρών του ΟΟΣΑ, οι οποίες συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, η χώρα μας κατατάσσεται στην 44η θέση στα Μαθηματικά, στην 41η στην Κατανόηση Κειμένου και στην 44η στις Φυσικές Επιστήμες.

Προκαλεί μάλιστα προβληματισμό το γεγονός ότι οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών ήταν οι χειρότερες της τελευταίας δεκαετίας και για τις τρεις δεξιότητες στις οποίες αξιολογούνται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι μέσοι όροι των βαθμολογιών ήταν μειωμένοι από 11 έως 21 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό που είχε γίνει το 2018.

Ειδικότερα ανά μάθημα:

Μαθηματικά: Η επίδοση της Ελλάδας είναι 430 μονάδες έναντι 451 που ήταν το 2018. Η χώρα μας βρίσκεται στην 44η θέση, ενώ ο μέσος όρος που ορίζει ο ΟΟΣΑ για τα αθηματικά ήταν 472 μονάδες.

Κατανόηση Κειμένου: Η βαθμολογία της Ελλάδας είναι 438 μονάδες (το 2018 είχε συγκεντρώσει 457), που την κατατάσσει στην 41η θέση της σχετικής λίστας, με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ για την Κατανόηση Κειμένου να διαμορφώνεται στις 476 μονάδες.

Φυσικές Επιστήμες: Η Ελλάδα βρέθηκε στην 44η θέση με επίδοση 441 μονάδες έναντι 452 το 2018, ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ για το συγκεκριμένο πεδίο καθορίστηκε σε 485 μονάδες.

Από τη χώρα μας πήραν μέρος 6.578 μαθητές γεννημένοι το 2006, από 242 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ) όλης της χώρας. Το κύριο αντικείμενο της αξιολόγησης για το PISA 2022 ήταν τα Μαθηματικά . Οι μαθητές απάντησαν σε κλειστές ερωτήσεις (πολλαπλής επιλογής ή σωστού - λάθους) και ανοιχτές ερωτήσεις σύντομης απάντησης και αιτιολόγησης. Οι ερωτήσεις εστίαζαν στον μαθηματικό εγγραμματισμό, ο οποίος, σύμφωνα με το πλαίσιο του PISA για τα Μαθηματικά, συνδέεται με τον μαθηματικό συλλογισμό και την επίλυση προβλήματος.

Αποτελέσματα PISA: Γενικευμένη δυσκολία

Τα αποτελέσματα του PISA 2022 δείχνουν ότι στις περισσότερες χώρες σημειώθηκε μια σημαντική πτώση στις επιδόσεις στα Μαθηματικά και στην Κατανόηση Κειμένου σε σχέση με το 2018. Κατά τη διάρκεια αυτή ς της περιόδου στις χώρες του ΟΟΣΑ σημειώθηκε κατά μέσο όρο πτώση 15 μονάδων στα Μαθηματικά και 10 μονάδων στην Κατανόηση Κειμένου.

Γενικότερα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η πτώση της βαθμολογίας για την Ελλάδα είναι 9 μονάδες στα Μαθηματικά , 12 μονάδες στην Κατανόηση Κειμένου και 21 μονάδες στις Φυσικές Επιστήμες.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο το 13,7% των μαθητών τους επιτυγχάνει επιδόσεις που τους κατατάσσουν στα επίπεδα 5 ή 6, τα οποία αποτελούν τα υψηλότερα επίπεδα στις κλίμακες εγγραμματισμού σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Αντίθετα, κατά μέσο όρο το 16,4% των μαθητών στις χώρες του ΟΟΣΑ κατατάσσονται χαμηλότερα από το επίπεδο 2.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα είναι 3,9% για τους μαθητές οι οποίοι επιτυγχάνουν επιδόσεις που τους κατατάσσουν στα επίπεδα 5 ή 6 και 25,7% για τους μαθητές οι οποίοι κατατάσσονται χαμηλότερα από το επίπεδο 2.

Στα Μαθηματικά έξι ασιατικές χώρες, η Σιγκαπούρη, το Μακάο, η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Ιαπωνία και η Κορέα, σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ από τις χώρες της Ευρώπης τις υψηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν η Εσθονία, η Ελβετία και η Ολλανδία. Σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα κατατάχθηκαν οι Μολδαβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Γεωργία, Αλβανία και Κόσοβο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις χώρες του ΟΟΣΑ οι μαθητές που προέρχονται από ευνοϊκό κοινωνικό - οικονομικό - πολιτισμικό περιβάλλον πέτυχαν κατά μέσο όρο βαθμολογία κατά 93 μονάδες υψηλότερη στα Μαθηματικά από τους μαθητές που προέρχονται από μη ευνοϊκό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Επίσης, τα αγόρια πέτυχαν κατά μέσο όρο υψηλότερες επιδόσεις στα Μαθηματικά κατά 9 μονάδες από ό,τι τα κορίτσια. Αντίθετα, η διαφορά υπέρ των κοριτσιών στην Κατανόηση Κειμένου είναι 24 μονάδες. Στην Ελλάδα η διαφορά μεταξύ κοριτσιών και αγοριών ήταν 6 μονάδες, με τα αγόρια να σημειώνουν την υψηλότερη επίδοση.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή