Αλλάζουν τα κριτήρια χορήγησης ΑΜΚΑ προκειμένου αφενός να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη μετανάστες με πρόσβαση στην αγορά εργασίας και νόμιμη στέγη στη χώρα και αφετέρου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος και να παταχθεί η παράνομη συνταγογράφηση και περίθαλψη ατόμων που εκμεταλεύονται τα κενά του θεσμικού πλαισίου. Με τις αλλαγές θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για όσους δεν πληρούσαν μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις χορήγησης. Με την ΚΥΑ, που υπογράφουν εννέα συναρμόδια υπουργεία, ουσιαστικά νομιμοποιούν τη διαδικασία έκδοσης ΑΜΚΑ στους αλλοδαπούς που μένουν και εργάζονται στη χώρα μας με τις οικογένειές τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Όπως ορίζει η απόφαση, ο ΑΜΚΑ μετά την έκδοση του στους δικαιούχους παραμένει ανενεργός και ενεργοποιείται με την απόδειξη ύπαρξης νόμιμης παραμονής και πραγματικής κατοικίας στη χώρα. Η απόφαση προβαίνει επίσης σε διαχωρισμό για τις περιπτώσεις έκδοσης ΑΜΚΑ σε Έλληνες πολίτες, σε πολίτες χωρών της ΕΕ και σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς.

Αναλυτικότερα:

● Για την έκδοση ΑΜΚΑ σε Έλληνες πολίτες ή ομογενείς. Απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα ασφάλισης δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο.
● Για την έκδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται ως δικαιολογητικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ.
● Για την έκδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς. Απαιτείται ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης διαβατήριο τρίτης χώρας σε ισχύ ή ταξιδιωτικό έγγραφο δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ και τίτλος παραμονής στη χώρα με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε ισχύ.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή»