Αλλαγές στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση προβλέπει το σχέδιο για το «ανοικτό σχολείο» που προωθεί το υπουργείο Παιδείας. Σηµαντικό κεφάλαιο για τη σχολική εκπαίδευση είναι, µεταξύ άλλων, ο επαναπροσδιορισµός του πλαισίου κανόνων και ευθύνης, καθώς και το σύστηµα των απουσιών, όπως αποκαλύπτει στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Κατσαρός.

Όπως αναφέρει, θα εξεταστεί εκ νέου ο αριθµός των απουσιών των µαθητών και θα επανέλθει στις 50 δικαιολογηµένες και 50 αδικαιολόγητες απουσίες, καθώς επί υπουργίας Κ. Γαβρόγλου καταργήθηκε η διάκριση απουσιών σε δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες, µε όριο απουσιών τις 114. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, το 80% των µαθητών κάνει χρήση του συνόλου των απουσιών. Επιπλέον, για εφέτος οι µαθητές µπορούν να δικαιολογήσουν επιπλέον 70 απουσίες για COVID-19 και ιογενείς λοιµώξεις.

Οι αλλαγές προβλέπουν, επίσης, την ελεύθερη επιλογή βιβλίου µε την καθιέρωση του πολλαπλού βιβλίου, καινούργια αναλυτικά προγράµµατα, διδασκαλία oλόκληρων λογοτεχνικών βιβλίων στη Λογοτεχνία αντί αποσπασµάτων, εισαγωγή της Τεχνητής Νοηµοσύνης, νέα µαθήµατα, όπως συµβουλευτική, αλλά και σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός, εθελοντισµός, καθώς και έµφαση στις δεξιότητες. Παράλληλα, γυρίζονται τα βίντεο για το ψηφιακό φροντιστήριο, που αναµένεται να αρχίσει τον επόµενο µήνα και θα είναι προαιρετικό και δωρεάν. Ήδη ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, µε την αρµόδια υφυπουργό για θέµατα Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Ζέττα Μακρή, ενηµέρωσαν τον πρωθυπουργό στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τις στοχευµένες αλλαγές που επίκεινται σε ό,τι αφορά τα σχολεία.


Οι αλλαγές


Μια άµεση αλλαγή που θα δουν από τον Φεβρουάριο οι µαθητές είναι η πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Πρόκειται να περιλαµβάνει ζωντανά και µαγνητοσκοπηµένα µαθήµατα, καθώς και εργαλεία υποστήριξης. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, θα ξεκινήσει πιλοτικά σε δύο µαθήµατα του Γυµνασίου, Μαθηµατικά και Φυσική, το δεύτερο τετράµηνο του τρέχοντος σχολικού έτους, 2023-2024, µε στόχο η ηλεκτρονική πλατφόρµα να λειτουργήσει τον Σεπτέµβριο σε πλήρη µορφή, σε όλα τα µαθήµατα του Γυµνασίου και του Λυκείου, συµπεριλαµβανοµένων των µαθηµάτων που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης, ανοίγει νέα σελίδα στη διδασκαλία της Πληροφορικής στα σχολεία. Ήδη γίνονται οι σχετικές εισηγήσεις για το περιεχόµενο του µαθήµατος και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού-υποστηρικτικού υλικού για το Γυµνάσιο, ώστε να επικαιροποιηθεί το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Ακόµα, εξετάζεται η ενίσχυση της αλγοριθµικής-υπολογιστικής σκέψης µε την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τα ζητήµατα ένταξης της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Εκπαίδευση. Επίσης, εξετάζεται να µπει ως προϋπόθεση στους µαθητές, εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών τάξεων του Λυκείου, η κατοχή αναγνωρισµένου πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας. Άλλη µία αλλαγή αφορά τον τρόπο αποτύπωσης των κενών στα σχολεία, ώστε πριν από το καλοκαίρι να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης αναπληρωτών. Οι µαθητές από το ∆ηµοτικό θα διδάσκονται ολοκληρωµένα λογοτεχνικά βιβλία, τα οποία θα συζητούν µέσα στην τάξη, µε σκοπό να έρθουν σε επαφή µε τη λογοτεχνία από την παιδική ηλικία. Με το πολλαπλό βιβλίο θα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν ανάµεσα στα εγκεκριµένα βιβλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ταυτόχρονα, µαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση και στα υπόλοιπα εγκεκριµένα διδακτικά βιβλία σε ψηφιακή µορφή, καθώς και σε πλούσιο συµπληρωµατικό, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Γυρίζονται τα βίντεο για το ψηφιακό φροντιστήριο, που αναµένεται να αρχίσει τον επόµενο µήνα και θα είναι προαιρετικό και δωρεάν


Eνίσχυση της κριτικής σκέψης


Η ελεύθερη επιλογή βιβλίου, που αναµένεται να εφαρµοστεί σταδιακά, και οι πολλαπλές πηγές σηµατοδοτούν µια πραγµατική αλλαγή παραδείγµατος στον τρόπο που µαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, ξεφεύγοντας από το µοντέλο της αποστήθισης και ενισχύοντας την κριτική σκέψη των µαθητών και τη διαµόρφωση ανεξάρτητης γνώµης. Επίσης, διαδραστικοί πίνακες και πολυµέσα αναµένεται να «µεταµορφώσουν» τα µαθήµατα. Οι µαθητές θα διδάσκονται Μαθηµατικά, Πληροφορική και άλλα µαθήµατα διαδραστικά και όχι µόνο από βιβλία και εικόνες, αλλά και µε τη χρήση ροµποτικής. Εκτός από το µεγαλύτερο ενδιαφέρον που µπορεί να προκαλέσει στα παιδιά µια άσκηση Μαθηµατικών µέσω της συµµετοχής τους σε Επιστήµη - Τεχνολογία - Μηχανική - Μαθηµατικά (STEM), η διδασκαλία του µαθήµατος θα παρακινεί τους µαθητές να ακολουθήσουν, εφόσον επιθυµούν, µια σταδιοδροµία σε έναν από αυτούς τους τοµείς.

Προωθείται ακόµα η θεσµοθέτηση τεστ ανίχνευσης τάσεων, κλίσεων και δεξιοτήτων σε όλους τους µαθητές όλων των σχολείων της χώρας. Στο ίδιο µήκος κύµατος το υπουργείο εξετάζει και την εισαγωγή της συµβουλευτικής, δηλαδή ο εκπαιδευµένος παιδαγωγός να µπορεί µε βάση αυτό το τεστ να συµβουλεύσει τον µαθητή αποτελεσµατικά σχετικά µε τον επαγγελµατικό του προσανατολισµό.

Δημοσιεύτηκε στα Παραπολιτικά