Μπαράζ 6.463 προσλήψεων θα πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου σε υπουργεία, δήμους και φορείς του Δημοσίου.
Οι πρώτες 853 προσλήψεις αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Φεβρουαρίου και αφορούν την πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε 79 δήμους της Αττικής και της περιφέρειας.
Θα ακολουθήσουν 726 προσλήψεις με τριετείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε 32 ειδικότητες, κυρίως νοσοκομεία, με απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΙΕΚ.


Δημόσιο: Τι ειδικότητες ζητούνται

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Εκδότες Εισιτηρίων, ΔΕ Υπάλληλοι Αναψυκτηρίου, ΔΕ Νυχτοφύλακες, ΔΕ Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές, ΔΕ Βοηθοί Φαρμακείου, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Κλιβανιστές-Αποστειρωτές, ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρων, ΔΕ Μάγειρες, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Ηλεκτρονικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ Θερμαστές, ΔΕ Μηχανολόγοι, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Συντηρητές Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, ΔΕ Ξυλουργοί, ΔΕ Τεχνικοί Ιατρικών Αερίων, ΔΕ Τεχνίτες Αλουμινίου, ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕ Ψυκτικοί, ΔΕ Τεχνικοί Ιατρικών Οργάνων, ΔΕ Τηλεφωνητές, ΔΕ Χειριστές Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων, ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΔΕ Εργατοτεχνίτες.


Επτά προκηρύξεις

Τις επόμενες μέρες θα εκδοθούν επτά προκηρύξεις, που έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και έχουν πάρει τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο.

Η πρώτη που θα δημοσιευτεί είναι η προκήρυξη 1Κ/2024 για την πρόσληψη 1.213 μόνιμων υπαλλήλων στη Δημοτική Αστυνομία, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα εκδοθούν εντός του Φεβρουαρίου και το πρώτο 15νθήμερο του Μαρτίου προκηρύξεις για την πρόσληψη: 2.000 μόνιμων υπαλλήλων ΑμεΑ στο Δημόσιο, 1.850 μόνιμων υπαλλήλων σε δήμους της κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, 817 μόνιμων υπαλλήλων στα δημόσια νοσοκομεία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσουν 131 προσλήψεις μονίμων σε 5 υπουργεία και φορείς του Δημοσίου, 54 προσλήψεις μονίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και 32 μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αίτηση διορισμού σε μία από τις θέσεις που θα προκηρυχθούν πρέπει να διαθέτουν έγκυρο και επικαιροποιημένο μητρώο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Το μητρώο περιλαμβάνει όλα εκείνα τα πρόσθετα προσόντα που δίνουν μόρια στην τελική κατάταξη για διορισμό, όπως τίτλοι σπουδών, τίτλοι ξένων γλωσσών, εμπειρία, γνώση Η/Υ. Η καταγραφή στο μητρώο του ΑΣΕΠ γίνεται με ευθύνη των ενδιαφερομένων μία φορά και ισχύει για πάντα.