Μεγάλος αριθμός φοιτητών μπαίνει στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αποφοιτούν στην ώρα τους. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη νέα έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2022, η οποία επιδόθηκε από τον πρόεδρο Περικλή Μήτκα στον υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, καταδεικνύουν ότι η χώρα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητικού πληθυσμού σε σχέση με τον πληθυσμό της. Καταγράφεται πάντως μία μικρή μείωση των ενεργών φοιτητών κατά περίπου 10.000, δηλαδή από 389.688 το 2021 σε 379.559 το 2022. Σε ό,τι αφορά το διδακτικό προσωπικό, το 2022 απασχολούνταν 10.154 μέλη ΔΕΠ, 2.285 μέλη ΕΕΠ και 1.041 μέλη ΕΤΕΠ. Το μόνιμο διοικητικό προσωπικό ανερχόταν σε 6.311 άτομα. Τα ιδρύματα με τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ είναι το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ.

Πανεπιστήμια: Οι «αιώνιοι» φοιτητές

Τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης της ΕΘΑΕΕ δεν αποτυπώνουν τον ακριβή αριθμό των ενεργών φοιτητών, των φοιτητών δηλαδή που παρακολουθούν, αλλά του συνόλου των εγγεγραμμένων, καθιστώντας τη συζήτηση για τους «αιώνιους» φοιτητές απαραίτητη. Το 2021 το ποσοστό των αποφοίτων επί των φοιτητών κατείχε την τελευταία θέση στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών με 9,6%, την ώρα που το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ανέρχεται στο 23,8%. Τη δεύτερη πιο δυσμενή επίδοση έχει η Τουρκία (14,09%) και ακολουθούν οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία. Τα υψηλότερα ποσοστά αποφοίτων σημειώνονται στην Ιρλανδία και τη Γαλλία. Για το 2022 η Ελλάδα είχε και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους πτυχιούχους ηλικίας 25-39 ετών, αν και εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. Η παραμονή μη ενεργών φοιτητών, όπως τονίζεται στην έρευνα, οι οποίοι δηλαδή δεν αποφοιτούν από τα ελληνικά ΑΕΙ, δημιουργεί δυσμενείς επιδόσεις για τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ποσοστό των αποφοίτων στο σύνολο των φοιτητών ετησίως παραμένει το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, ενώ η δυσμενής ποσοστιαία κατανομή μεταξύ προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών αποτελεί βασική συνέπεια της παραπάνω στρέβλωσης.

Περισσότερες γυναίκες

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πλειονότητα των μη ενεργών φοιτητών είναι άνδρες. Στις μεταπτυχιακές σπουδές οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών. Η Γερμανία, η Τουρκία, η Ελλάδα και το Λιχτενστάιν είναι οι μόνες χώρες στην Ευρώπη όπου οι άντρες φοιτητές είναι περισσότεροι. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα, ενώ η έρευνα καταδεικνύει ότι συνολικά λειτουργούν 423 τμήματα, τα οποία στην πλειονότητά τους προσφέρουν προγράμματα προπτυχιακών σπουδών οκτώ εξαμήνων. Ως προς τα αντικείμενα σπουδών, οι φοιτητές στην Ελλάδα ακολουθούν στην πλειονότητά τους τις επιστήμες μηχανικής και τις επιστήμες διοίκησης και νομικής, με τελευταίες στην προτίμησή τους τις υπηρεσίες. Στην Ευρώπη οι περισσότεροι φοιτητές είναι ενταγμένοι στις επιστήμες διοίκησης και τις νομικές σπουδές και οι λιγότεροι στις γεωτεχνικές επιστήμες. Για τα έτη 2020- 21 και 2021-22 προκύπτει ότι η αύξηση της χρηματοδότησης κατά 12,7% προήλθε από την αύξηση της εξωτερικής χρηματοδότησης κατά 14,1% και της δημόσιας κατά 12,1%.