Τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα λάβουν οι δικαιούχοι μέχρι και την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου. Η δόση αυτή αφορά σε όσους έκαναν αίτηση τον Δεκέμβριο στο myΘέρμανση και εγκρίθηκε.

Οι δικαιούχοι έλαβαν την πρώτη δόση τον Δεκέμβριο, ενώ η πληρωμή του Φεβρουαρίου θα αφορά στο σύνολο των τιμολογημένων έως 31/01/2024 αγορών. Προϋπόθεση αποτελεί η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15/02/2024.

Μία ακόμη πληρωμή θα γίνει έως 30/04/2024 και θα αφορά στο σύνολο των τιμολογημένων έως 31/03/2024 αγορών. Προϋπόθεση θα αποτελεί η καταχώριση στοιχείων έως 15/04/2024. Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την τηλεθέρμανση, προϋπόθεση αποτελεί η καταχώριση έως την 15/07/2024 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού έως 30/06/2024. Το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι έως την 31/07/2024.

Για όσους έλαβαν πέρυσι διπλάσιο επίδομα θέρμανσης, θα λάβουν ως προκαταβολή στο ήμισυ του συνολικού καταβληθέντος επιδόματος.

Ποια καύσιμα συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης

Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης.

Θα πρέπει ο κάθε δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές από την 1/10/2023 έως και την 31/03/2024. Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύουν οι αγορές από 13/10/2023, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα οι αγορές αφορούν στο διάστημα από την 01/06/2023 έως και την 31/03/2024.

Επιπλέον, θα πρέπει κάθε δικαιούχος να καταχωρίσει τα παραστατικά αγοράς στο myΘέρμανση μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Για αγορές από 1η Οκτωβρίου 2023 έως και 31η Μαρτίου 2024 η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 15 Απριλίου 2024. Για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση η προθεσμία καταχώρισης είναι έως τις 15/07 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως τις 30/06.