Αλλάζουν, προκειμένου να εναρμονιστούν με τον νόμο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου με απόφαση της υπουργού Εσωτερικών, Νίκης Κεραμέως. Με αυτή την απόφαση, τροποποιείται η αποτύπωση των στοιχείων συζύγων επί της ληξιαρχικής πράξης γάμου και των στοιχείων των γονέων επί της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».

Συγκεκριμένα, στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού υπάρχουν προς συμπλήρωση τα πεδία: πατέρας - μητέρα, μητέρα - μητέρα ή πατέρας - πατέρας. Επιπλέον, στη ληξιαρχική πράξη γάμου στο σημείο που αναφέρονται τα στοιχεία των συζύγων υπάρχουν τα πεδία: άνδρας - γυναίκα, γυναίκα - γυναίκα ή άνδρας - άνδρας. Το όνομα και το επώνυμο πατρός και μητρός -στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και συμφώνου συμβίωσης- και το πατρώνυμο και μητρώνυμο στη ληξιαρχική πράξη θανάτου «είναι δυναμικά και προσαρμόζονται αναλόγως, ώστε να αποτυπώνεται η αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου», αναφέρει η απόφαση. Επίσης, απαλείφεται το πεδίο «επώνυμο πατρός (μόνο μητέρα)» στα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Όπως αναφέρει η απόφαση: «Δίνεται η δυνατότητα στα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, όπως αυτά αναπαράγονται από το πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο Πολιτών”, να περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενός μόνο γονέα, ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον αυτό προκύπτει από κάποια άλλη αρχή». Ήδη, τα νέα έγγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ και είναι ήδη πλέον σε ισχύ.

* Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή