Τα αποτελέσματα μεγάλης πανελλαδικής δημοσκόπησης που διενήργησε για λογαριασμό του ΕΚΠΑ η εταιρεία δημοσκοπήσεων ALCO σε δείγμα 1.000 ατόμων, την περίοδο 8-13 Φεβρουαρίου 2024, ανακοινώνει το ίδιο το πανεπιστήμιο.

Ειδικότερα, τα ευρήματα της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν την πρωτοκαθεδρία του ΕΚΠΑ, η οποία άλλωστε καταγράφεται και στην επίτευξη υψηλότερων θέσεων στις διεθνείς κατατάξεις, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν το εξαιρετικά ισχυρό θετικό αποτύπωμα που έχει σε όλη την ελληνική κοινωνία το παλαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας.

Επιπλέον, το 70% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα μας, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Διαβάστε ακόμα: Ανοίγει ο δρόµος για τριπλή επένδυση σε µη κρατικά Πανεπιστήµια: Πρόσω ολοταχώς από την κυβέρνηση για την ψήφιση του νοµοσχεδίου, παρά τις αντιδράσεις


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης:

1) Το 70% των Ελλήνων αξιολογεί θετικά τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα μας, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από την αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Σε όλους τους δείκτες αναγνωρισιμότητας και κύρους (σε επίπεδο πρώτης αυθόρμητης ανάκλησης) ξεχωρίζει με διαφορά το ΕΚΠΑ, ακολουθούμενο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3) Το ΕΚΠΑ καταγράφει εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θετικής γνώμης 78% για το κύρος του και το επίπεδο σπουδών του.

4) Επιπλέον, το ΕΚΠΑ καταγράφει πολύ υψηλά ποσοστά σε επιμέρους χαρακτηριστικά: Α) Ιστορία / φήμη 88%, Β) Ποιότητα σπουδών 76%, Γ) Υψηλό κύρος πτυχίου 74%.

5) Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 79% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας πρέπει να είναι η ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων. 

6) Ως κύρια προβλήματα των δημόσιων πανεπιστημίων καταγράφονται: η έλλειψη χρηματοδότησης για εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνα, η έλλειψη υποδομών και τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας με σχεδόν ισοδύναμα ποσοστά.

Όλα τα ανωτέρω θα αποτελέσουν στοιχεία για έναν γόνιμο διάλογο στο ΕΚΠΑ αλλά και συνολικά στα δημόσια πανεπιστήμια και στην ελληνική πολιτεία.


Δείτε ολόκληρη την έρευνα ΕΔΩ.

Τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας σε γραφήματα

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Το επίπεδο εκπαίδευσης στη χώρα


Το επίπεδο εκπαίδευσης ανά βαθμίδα


Τα ευρήματα για τα ΑΕΙ

Το ΕΚΠΑ πρώτο και με διαφορά Πανεπιστήμιο της χώρας


Το Ε.Κ.Π.Α. έχει το μεγαλύτερο κύρος με διαφορά


Τα ευρήματα για το ΕΚΠΑ

Το κύρος και το επίπεδο σπουδών στο ΕΚΠΑ


Τα υψηλά χαρακτηριστικά του Ε.Κ.Π.Α.


Τα προβλήματα των δημόσιων Πανεπιστημίων


Προτεραιότητα η ενίσχυση των Δημόσιων Πανεπιστημίων


Η ταυτότητα της έρευνας: